Skoleelever for fred, 1981?

elev

Latin: Opdrage, løfte op; person, som modtager undervisning eller vejledning.
Skoler kan have elevfortegnelser.
Se også: Elevråd ; elevtal ; gymnast ; kadet ; karakter ; LOE ; lærling ; novice ; pebling ; student ; Tvistighedsnævnet ; Undervisningsministeriet.

Litteratur

Leder: Ungdomsoprøret. I: Information, 14. marts 2019.
Skolebørn går forrest i enestående klimaprotester. / : Anddrea Dragsdahl. I: Information, 14. marts 2019.
Ufaglærte og lavtuddannede slås mest med studiegæld: Studiegælden i Danmark har en social slagsside, viser nye tal fra Uddannelsesstyrelsen. De højtuddannede skylder godt nok mest, men det er især eleverne fra erhvervsskolerne, der optager mere gæld og ikke kan betale pengene tilbage. / : Emil Rottbøll. Lagt på information.dk 1. januar 2012. Bragt i den trykte udgave 2. januar 2012 på side 12 i 1. sektion.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page