Skoleelever for fred, 1981?

skole

Græsk: Institution eller bygning, hvori lærere underviser elever.
Den danske folkeskole er en enhedsskole, hvor alle får den samme undervisning til og med 9. klasse.
Også gren inden for et videnskabsområde,
eksempelvis er befrielsesteologi en underafdeling af teologi.
Se også: Aftenskole ; amtsskole ; anskuelsestavler og anskuelsesundervisning ; asylskole ; Anthony Benezet ; biskole ; Lars Bjørnbak ; bondeskole ; borgerskole ; bøssepenge , Danmarks Skolelederforening ; Danmarks Skoleradio ; Dansk Friskoleforening ; Dansk Skolemuseum ; domskole ; drengeskole ; efterskole ; eksamen ; elevråd ; enhedsskole ; erhvervskoler ; fagskole ; forskole ; forsættelsesskole ; friskole ; gymnasium ; handelsskole ; herremandsskole ; husholdningsskole ; højskole ; indgangspenge ; industriskole ; industriskolebevægelsen ; kampskole ; katedralskole ; kirkeskoler ; klassetal ; klipskoler ; kostskole ; krigsskole ; Kulturministeriet ; købstadsskole ; landbrugsskole ; landsbyskole ; landstorm ; latinskole ; legatskole ; lektier ; lilleskole ; læselan ; læseskole ; mellemskole ; mellemskoleklasse ; Militærnægterskolen ; opdragelsesanstalt ; overlærer ; overlærerinde ; pebling ; pedel ; Anne Marie Petersen ; pigeskole ; pjalteskoler ; pogeskole ; privatskole ; proprietærskole ; pædagogik ; realskole ; rektor ; rytterskole ; seminarium ; skolealder ; skolearkiv ; skolebataljon ; skolebestyrelse ; skolebibliotek ; Skolebogskommissionen af 1933 ; skolebøger ; skolebus ; skolebørn ; skolecensur ; skoledirektion ; skolefag ; skolefritidshjem ; skolefritidsordning ; skolefond ; skolegang ; skolehistorie ; skolehjem ; skoleholder ; skolekoloni ; skolekommission ; skolekonsulent ; skolelærer ; skolemestre ; skolemøde ; skolenævn ; skoleplaner ; skolepligt ; skoleråd ; skoleradio ; skoleskema ; skoleregnskab ; skolesituation ; skoleskib ; Skolestyrelsen ; skoletilsyn ; Skoletjenesten ; skoletræt ; skoleudgifter ; skolevæsen ; slumskoler ; skoleår ; statsskole ; stiftsskole ; søndagsskole ; tavle ; teknisk skole ; Leo Tolstoj ; Undervisningsministeriet ; ungdomsskole ; videpenge ; vikar ; vinkelskole ; vinterskole.

Litteratur

Betænkning vedrørende revivion af skolebøger : Afgivet af det af Undervisningsministeriet under 8. august 1930 nedsatte Udvalg.
- København : Undervisningsministeriet ; Schultz, 1933. - 158 s.
Burritt, Elihu: Et par ord til drenge om krig.
Dansk Skolemuseum 2004. / : Keld Grinder-Hansen.
- http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-2004-ds.pdf
Fredsundervisning i Danmark - Historisk gennemgang. Holger Terp og Peter Mikael Bom Hansen.
Gjellerup, Sophus Michael: Biskop Jens Dinesen Jersin: Bidrag til Danmarks skole- og kirkehistorie i det 17de aarhundrede ... I kommission hos G. E. C . Gad, 1870 - 290 s.
- http://www.archive.org/details/biskopjensdines00gjelgoog
Gunnarsen, Ruth: Om Fredsundervisning - og Opdragelse til Demokrati.
Historiske efterretninger om Herlufsholms stiftelse af H.B. Melchior. Paany udg., fra 1788 omarh. og fortsatte af Albert Leth (1865).
- http://www.archive.org/details/historiskeefterr00melc
Larsen, Joakim; Bidrag til den danske Folkeundervisnings og Folkeskoles Historie 1536-1784.
- København : J. H. Schultz Forlagsboghandel, 1916. - 404 s.
Larsen, Joakim; Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1784-1814.
- København : V. Thaning & Appel, 1893. - 323 s.
Larsen, Joakim; Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1814-1898.
- København : Det Schuboteske Forlag, 1899. - 524 s.
Leder: Nye politiske påfund om erhvervsskolerne. I: Information, 26. november 2018.
Markussen, Ingrid: Til Skaberens Ære, Statens Tjeneste og Vor Egen Nytte : Pietistiske og kamaralistiske idéer
bag fremvæksten af en offentlig skole i landdistrikterne i 1700-tallet. Odense Universitetsforlag, 1995, - 340 s.
Militær i offensiv på skoler [i USA]. I: Arbejderen, 04/30/2009.
Nørgaard, Ellen: Lille barn, hvis er du? En skolehistorisk undersøgelse over reformbestræbelser inden for den danske folkeskole i mellemkrigstiden. 1977.
Nørgaard, Ellen: Skolebogsbetænkningens historieafsnit : Dens tilblivelseshistorie og træk af dens modtagelse. I: Årbog for dansk skolehistorie. 1970. s. 89-106 : Dens tilblivelseshistorie og træk af dens modtagelse. I: Årbog for dansk skolehistorie. 1970. s. 89-106.
Skoler ranglistes efter forældre på kontanthjælp. / Mette-Line Thorup ; Mette Klingsby. I: Information, 01/18/2006.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page