Fredsdue med det græske navn Eirene i romersk katakombe.

Eirene ; eirenicum

Navn på græsk fredsgudinde; datter af Zeus og Themis.
Også, gennem det latinske begreb, eirenicum eller irenisk teologi, betegnelse for den tidlige middelalderlige, pacifistiske bevægelse som søgte fred gennem kirkens enhed, i Danmark eksemplificeret med sværmeren, magister Jesper Baltzarsen Könecken og i Norge-Sverige eksemplificeret med Anders Pedersson Kempe.
Også navn på kristen nødhjælpsorganisation oprettet omkring 1962.
Se også: Éméric Crucé ; Eirene - Internationaler Christlicher Friedensdienst ; Erasmus af Rotterdam ; Hagia Eirene ; historiske fredskirker ; Institute for Scientific Irenology, University of Frankfurt ; Irene ; irenarch ; irenicum ; irenik ; irenisk ; irenon ; irenæer ; kirkefred ; Jiris Poderbrad ; J. M. Sailer ; Verdensforbundet til Fremme af Venskab blandt Nationerne ved Kirkerne.

Litteratur

Swinne, Axel Hilmar: Bibliographia Irenica 1500-1970.
- Hilldelheim : 1977. - 319 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page