Erasmus Desiderius fra Rotterdam / Erasmus fra Rotterdam

F. 1466 D. 1536
Hollandsk teolog, humanist og filosof. Omfttende pacifistisk produktion fra 1504 og fremefter, eksempelvis: “Bellum (Dulce Bellum Inexpertis)” / Skøn er krigen for den uerfarne, Gyldendal, 1984, Tåbeligehdens lovprisning, Gyldendal 1979 og fyrstespejlet “Institutio principes christiani saluberrimis referta præceptis” / Een christelig oc nyttig bog om kongers, fursters riigts landte oc stoeders regimente digthed … och kaldet een christen furstis underwiisning och laere” eller En kristelig og nyttig bog om kongers, fyrsters, rigets, landes og stæders styre. Sidstnævnte er genoptrykt i Skrifter af Paulus Helie ; Poul Helgesen / Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab bd 5. / ved Marius Kristensen. - 1935. Den danske oversættelse er, ifølge Arkiv for Dansk Litteratur, 'kendt i omtrent en halv Snes, til Dels ufuldstændige, Eksemplarer. I 1935 fandt Professor Peter Skautrup i Bindet om Lovhaandskriftet AM 25, 4° et Brudstykke af et andet Tryk fra samme Trykkeri. Dette, som omfatter Bl. 6-7 (Inderbladene i andet Læg), er nu taget ud af Bindet og overført til Det kgl. Biblioteks Samling af danske Palæotyper'.
Se også: Peter Chelcický ; Dårskab ; Eirene ; Hugo Grotius ; Thomas More.

Litteratur

Bibliotheca Erasmiana : Répertoire des Oeuvres D’Erasme. The University of Geneva, 1897-1901, I-III. Genudgivet 1936-1941 og 1961. [Haves: Statsbiblioteket].
The Collected Works of Erasmus. University of Toronto Press, 1974. [Haves: Statsbiblioteket ; RUC].


Drummond, Henry: Erasmus, His Life and Character. - London : 1873.
Erasmus, Desiderius: The Complaint of Peace. Translated by Thomas Paynell.
- New York : Scholars' Facsimiles and Reprints, 1946.
Erasmus, Desiderius: The Education of a Christian Prince. Translated by Lester K. Born.
- New York : Columbia University Press, 1936.
Erasmus, Desiderius: Moriae Encomium or The Praise of Folly. Translated by Harry Carter.
- New York : Heritage Press, 1940.
Erasmus, Desiderius: Moria eller Daarligheds Berømmelse / overs. af [uoplyst, formentlig Barthold Johan Lodde] : med dedikation af Barthold Johan Lodde ; med forord af oversætteren ; med anmærkninger og forklaringer ; med et kopperstik af ??? - Altona : Studenterforeningen, 1745. 32 + 199 s.
Erasmus, Desiderius: Tåbelighedens lovprisning / overs. og med indledning af Villy Sørensen : med brev fra Erasmus af Rotterdam til Thomas Morus ; med noter og navneregister ; med tegninger af Hans Holbein. Gyldendal, 1979. - 154 s.
Erasmus, Desiderius: Skøn er krigen for den uerfarne / overs. og med indledning af Villy Sørensen. Gyldendal, 1984. - 87 s.
Erasmus: Signalement af den europæiske kultur i 1500-tallet. / red. Hanne Flebo ; Hans Jacob Hansen.
- København : Museum Tusculanums forlag, 1982. - 138 s.
Helgesen, Poul: Håndskrevne værker
En cristhen førstis lære [Erasmus Rotherodamus. jnstitucio principis christiani. en cristhen førstis lære], [1522, ovs. af Erasmus af Rotterdam: Jnstitucio principis christiani 1516] ( SPH I 3-159).
Tracy, James D. The Politics of Erasmus : A Pacifist Intellectual and his Political Milieu. University of Toronto Press, 1978. - 216 s. - ISBN 0-8020-5393-9 [Haves: Odense Universitetsbibliotek].
Zweig, Stefan: Erasmus fra Rotterdam : En biografi / overs. af Georg Rønberg København : Jespersen og Pios Forlag, 1971. - 183 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page