Könekenii, Jasperi: Mediationes Pacificæ, 1665

Könecken, Jesper Baltzarsen

F. 1629 D. 1715
Dansk magister, digter og pacifist omkring Københavns belejring, 1658-59.
Bestået filosofikum 1648.
 Jesper Baltzarsen Könecken, kaldet studiosus Jesper Kimp, Jesper Kiim, Jesper Køning, studerede teologi og forberedte sig til præsteembedet ved at prædike i Københavnske kirker.
Han ‘kunde falde paa, at forsøge paa at bevæge [Kongen], Stadens Forsvarere, Borgerne og Studenterne, til at nedlægge deres Vaaben “eftersom al Krig er de Kristne Forbudt i det Ny Testamente” og argumenterede mod 'kristnes udøvelse af verslig øverighedsmagt'. Han indskrænkede sig ikke til at formane sine Landsmænd om pacifisme, men han skrev ogsaa to Breve til den svenske Konge, Karl Gustav, hvori han, under profetisk Trussel med Guds svære Straffedomme, opfordrede denne fra at afstaa fra hans Forehavende og til at lade hans ‘svagere Broder’, Kong Frederik, med Fred, samt at lade sig nøje med det, han alt havde vundet’.
Efter de pacifistiske prædikener idømmes Jesper Baltzarsen Könecken efter enevældens indførsel til ‘relegation for stedse‘ af Consistorii Ret og landsforvises 1663. Via Sverige efterfølgende bosat i Amsterdam, hvor han fortsatte med at være pacifist. Bl.a. oversætter og publicerer han kvækeren John Higgins: ‘Herrens Budskab til alle Mennisker, som bekiænder, at de troer paa Gud, oc ere dog uden for det Christi Lius etc. / overs. af Engelsk paa Hollandsk og deraf paa Norsk eller Dansk‘ [aff Jasper Köneke] i 1666.
Tilbage i København og igen udvist 1677. Efterfølgende bosat i Lübeck.

Litteratur

Helweg, Ludwig: Den danske kirkes Historie efter Reformationen, bd. 1, 1851 s. 390-391.
Kornerup, Bjørn: Kønechen (Kiim) Jesper Baltzersen. I: Dansk Biografisk Leksikon, 3 udg. 1981. bd. 8 s. 410.
Rørdam, Holger Frederik.: Efterretninger om Sværmeren Jesper Baltzarsen Könecken. I: Kirkehistoriske Samlinger, 2. række, bd. 3. s. [225]-261. [Haves: Sydvestjysk Universitetsbibliotek].
Rørdam, Holger Frederik.: De danske og norske Studenters Deltagelse i Kjøbenhavns Forsvar mod Karl Gustav : Et Bidrag til Et Bidrag til Kjøbenhavns Universitets Historie 1658-60. - København : C.G. Iversen, 1855. - 228 s.
http://www.archive.org/details/dedanskeognorsk00rrgoog
Ifølge Rørdam er der følgende pacifistiske værker af Jesper Baltzarsen Könecken:
Könecken, Jesper Baltzarsen: De bellis Christianorum Novi Testamenti.
I: Konsistoriets Kopibog 1656-63 Fol. 333-336.
Könekenii, Jasperi: Mediationes Pacificæ Jasper Köneken Haunia-Dani Latino Belgicæ. Wredewillende Handeling … aen de Hoogmoogende Heeren Staeten in den Haagh / oin een bzedelijcke Legations-hulp in Engeland toete berkrijgen. Typis datæ Amstelodami, d. 10-20 April 1665. - 43 s.
[Indeholder Köneckens første brev til den svenske kong Karl Gustav. Haves: Det kongelige Bibliotek].
Könekenii, Jasperi: Pacifica Belgis per gratiam Dei, quoad ipsi modo pacem ita non nimium nolint, ad Angiæ Regem Carolum II oratio. Hagæ Com. circa Idus Maji 1665. [Indeholder Köneckens andet brev til den svenske kong Karl Gustav. Haves: Det kongelige Bibliotek].
Könekenii, Jasperi: Testimonium Veritatis p. t. ad ommes imprimis in Belgio & Religionis & Literarum Præsules. Simpliciter scriptum Amstelodami d. 17/27 1665 a. Jasp. Balt. Könekenio, Daniæ Relegato Unctocharo atque Pacifico. [Haves: Det kongelige Bibliotek].
Terp, Holger: Danish Peace History


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page