fagbevægelse

Organisationer af lønarbejdere inden for forskellige fagområder.
Fagforeninger kan være tilsluttet forbund som eksempelvis LO.
Se også: Aftaleret ; arbejde ; arbejder ; Bibliotekarforbundet ; Billedkunstnerforbundet ; BUPL ; Bygge- Jord- Miljøarbejdernes Fagforening ; Byggefagenes Samvirke ; Danmarks Journalistforbund ; Danmarks Lærerforening ; Dansklærerforeningen ; Dansk Post- og Telegrafforening. Se: HK/Post og Kommunikation ; Dansk Sygeplejeråd ; eksklusivaftaler ; Fagbevægelse for fred ; FOA ; Frie Faglige Internationale ; frigørelsesattest ; forhandlngsret ; Keir Hardie ; ILO ; International Association of Art ; KTO ; løn ; Magisterforeningen ; pamperisme ; PROSA ; overenskomst ; Rød Faglig Internationale ; organisationsret ; Samarbejdskomiteen mellem de socialdemokratiske partier og fagbevægelsen i Norden (SAMAK) ; Carl Scharnberg ; Socialarbejdernes Fællesudvalg: Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes Landsforbund, Pædagogisk Medhjælper Forbund, Landsforeningen for Socialpædagoger, Landsforeningen Danske Klubfolk (fra 1991 del af BUPL), Seminarielærerforeningen og Dansk Socialrådgiverforening ; strejke ; Sundhedskartellet ; syndikalisme ; Søfyrbødernes Forbund i Danmark; Dansk Maskinbesætningsforbund, Dansk Metalarbejderforbund. Nu: Metal Søfart ; Sømændenes Forbund ; 3F ; Typografforbundet.

Litteratur

The American Labor Year Book (1917-1818).
Rand School of Social Science. Dept. of Labor Research
En Sømand han maa lide: Sømændenes Forbunds historie 1897-1997, I-II. / : Christian Tortzen.
- Valby : Forlaget Pantheon, 2001, 2007.
'UDDRAG AF INDHOLD BD 1: Før forbundet (sømandsvilkår; forløberne). Forbundet søsættes 1897-1901 (organisationens stolte skib; fem år i fremgang). Forlis og genrejsning 1902-1916 (den første store strejke; organisationen under sejl på ny; verdenskrig). Søkrig og arbejdskamp 1917-1920 (de tyske ubåde; trevagt-skiftet; den anden store strejke 1920). Krise og krig 1921-1942 (arbejdsløshed; den tredie store strejke 1934; anden verdenskrig). Sejr over fascismen - trevagt-skifte 1943-1947 (Newcastle; maj-juni strejken; jubilæumsår 1947). Dokumentation og litteratur. Navne- og emneregister.'
Inden medlemmerne for alvor nåede at protestere, var ALKA allerede solgt. / : Sebastian Gjerding. I: Information 5. december 2017.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page