Gustave Doré: Sisofysarbejde

arbejde

Oldengelsk, oldnordisk: Dagsværk.
En arbejderes erhverv kan være frivillig eller tvunget.
En arbejderes løn beskattes.
Seniorjob, seniorjobordningen
Seniorjobordningen giver ret til at få et job i kommunen på almindelige ansættelsesvilkår, hvis dagpengeretten er opbrugt mindre end 5 år før efterlønsalderen. Seniorjobordningen er bevaret som en rettighed i den nye efterlønsordning.
Der skelnes mellem produktionsarbejde, servicearbejde og symbol­analyse.
Love i forbindelse med arbejde: Ansættelsesbevisloven; Arbejdsløs­hedsforsikringsloven ; Barselloven ; Ferieloven ; Forvaltningsloven ; Funktionærloven ; Lov om brug af helbedsoplysninger ; Tjenestemands­loven ; Tjenestemandspensionsloven ; Virksomheds­overdragelsesloven:
Se også: A-kassernes Samvirke ; Afskedigelsesnævnet ; akkordarbejde ; aktivering ; ansættelse ; ansættelsesbevis ; arbejder­bevægelse ; arbejder­klasse ; arbejdsafhængighed ; arbejds­deling ; arbejdsevne ; arbejds­fordeling ; arbejds­fordelingsordning ; arbejds­formidling ; arbejdsforhold ; arbejdsgiver ; arbejdslejre ; arbejdskraft ; arbejdskraftsreserve ; arbejds­løn ; arbejdsløshed ; arbejdsløsheds­forsikring ; arbejdsmiljø ; Arbejdsmiljøinstituttet ; Arbejdsministeriet ; arbejdsro ; arbejds­skade ; Arbejdsskade­foreningen ; Arbejdsskaderegistret ; Arbejdsskade­styrelsen ; arbejdssoldat ; arbejdstempo ; arbejdstid ; arbejdstids­forringelser ; arbejdstilladelse ; arbejdstilsyn ; Arbejdstilsynet ; ATP; Arbejds­markedets Tillægspension ;
berufsverbot ; beskæftigelse ; Beskæftigelsesankenævnet ; Beskæftigelsesministeriet ; beskæftigelsespolitik ; bijob ; bruttoarbejdsløshed ; børnearbejde ;
civilt statsarbejde ;
dobbeltarbejde ; domæne ;
enkeltstillingsklassifikation ; ergoterapi ;
fleksjob ; freelance ; fremmedarbejder ; frigørelsesattest ; fuldtidsjob ;
gig ;
hjemmearbejde ; hoveri ; husarbejde ; hyre ; håndværk ;
ILO ; inne ;
job ; jobklausul ; jobkrav ; jobmulighed ; jobrotation ;
kollega ; koncentrationslejre ; kontraktpersonale ; kønsbestemt krænkende adfærd ;
lavstatusjob ; ledighed ; ligestilling ; læreplads ; løn ; løntilskudsstillinger ; lønarbejde ; løsarbejde ;
makværk ; mandeår ; massefyring ; mekanik ; metode ; mobning ; modus operandi ;
US National Committee on Prison Labor ; nedslidning ; nyttejob ; Nødhjælpsarbejder;
operation ; opsigelse ; opsigelsesperiode ; outsourcing ; overarbejde ;
papirarbejde ; pligtarbejde ; Positivlisten ;
revalidering ; restance ; rutine ;
sabotage ; samarbejde ; skiftedag ; skiftehold ; skifteholdsarbejde ; skraldemandsmodellen ; skæve arbejdstider ; skånejob ; socialpolitik ; stress ; stresshåndtering ; sygefravær ; sygesamtale ; syssel ; sæsonarbejde ; søgnedag ;
tidbegrænset ansættelse ; tvangsaktivering ; turnus ;
vagt ; vikariat ; ægt ;
Økonomi- og Arbejdsministeriet ; årsværk.

Litteratur

Arbejdsløse bliver flået i skat. / Lars Erik Skovgaard ; Jens Nüchel. I: Berlingske Tidende, 11/25/2006.
Bonde, Anette: Aktivering skader akademikere. I: Berlingske Tidende, 06/01/2007.
Dandanell, Naja: Vold på jobbet forsvinder i Arbejdstilsynets registre. I: Information, 10/09/2013.
Dagens dont : gennem årtusinderne : historien om arbejdsbilledet. / : R. Broby-Johansen. Fremad, 1969-
The Empty Pork Barrel: The Employment Cost of the Military Build-up, 1981-1985. / : Marion Anderson, Michael Frisch, Michael Oden.
- Lansing : Employment Research Associates, 1986 - 16 s.
Familieliv: Øget fleksibilitet skaber stress. / Anders Ejrnæs ; Thomas P. Boje. I: Politiken, 05/22/2007.
Fredgaard Sørensen, Jørn: Arbejderne får mindre og mindre i løn. I: Politiken, 06/21/2007.
Nedslidte arbejdere snydt for erstatning : Myndigheder og domstole har i felre år fejlfortolket Retslægerådets udtalelser i sager, hvor borgerne søger erstatning for arbejds- og trafikskader. Hans Drachman ; Jens Peter Houe. I: Politiken, 09/20/2009.
Ritzaus Bureau: Mange storebæltsarbejdere på førtidspension. I: Berlingske Tidende, 10/24/2006.
Ritzaus Bureau: Nej til aktivering betyder nej til kontanthjælp. I: Information, 12/06/2005.
Ritzaus Bureau: 2.000 dør på grund af jobbet. I: Politiken, 04/27/2006.
Sørensen, Rasmus Bo: Dårligt arbejdsmiljø plager landets museer. I: Information, 08/13/2009.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page