FN-soldater

Grundlaget for FN-soldater er FN-pagtens kapitel VII, artiklerne 43-47 som åbner mulighed for, at medlemsstaterne stiller militærstyrker til rådighed for FN. FNs militære stabskomite afgiver i 1947 en betænkning om principperne for FN-styrkernes organisation. Forslaget gik ud på at oprette en kampstyrke fra de pernamente medlemmer af af FNs sikkerhedsråd. I 1948 faldt forslaget. Under Koreakrigen oprettes en FN militærstyrke under USAs ledelse. Efter Koreakrigen har FN-soldater hovedsageligt været benyttet ved våbenhviler, i inter-position peacekeeping som i Kashmir, Cypern og Palæstina for at undgå direkte og personlig vold. Observatørordningen er model for videreudvikling af FNs militære interventioner, også kaldet humanitære interventioner eller fredsbevarende operationer.
Der har været eller er udstationeret FN-soldater i Europa i Bosnien-Hercegovenia, Cypern, Georgien, Det forhenværende Jugoslavien. I Mellemøsten i Israel, Libanon, Golan-Syrien og Ægypten, samt Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Yemen. I Asien i: Cambodia, I Afrika i: Angola, Congo, Liberia, Nanibia, Rwanda, Somalia, Uganda, og i Centralamerika, eksempelvis i Den dominikanske Republik og i Haiti. Nobels Fredspris i 1988.

Litteratur

Bøås, Morten: Borgerkrigen i Sierra Leone. I: Internasjonal Politikk, 2000:4 s. 559-582.
Danske soldater i Gaza og Congo / Dagbogsblade og breve redigeret af Preben Kristensen. Fremad, 1962. - 174 s.
Fisk, Robert: Intet under at FN ikke kan finde frivillige. I: Information, 08/21/2006.
FNs fredsbevarende aktioner : Teoretiske synsvinkler på FN som konfliktløsende tredjepart / Jesper Jacobsen ; Henning H. Lund. 1990. - ISBN 87-500-2875-8.
Haugaard, Svend: Udvidet værnsbegreb. I: Politikens kronik, 03/18/1969.
Ritzaus Bureau: FM-soldater bag sex-overgreb. I: Information, 05/12/2004.
Skov-Christesnen, Per: FN på vrangen : En militær vurdering. 1998. - ISBN 87-21-00764-0.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page