Ukendt kunstner.

fredsbevarende operationer / peacekeeping

I ny dansk militarismes sprogbrug synonymt med krig og krigsdeltagelse, ifølge Agenda for Peace, med det erklærede formål, at (gen)oprette ro og orden efter en våbenhvile er indgået. Begrebet indeholder følgende elementer: preventive diplomacy, peace making, peace enforcement og peace building
Traditionelle fredsbevarende operationer er en operation med let bevæbnet militært personel indsat i et konfliktområde med  mandat fra FNs sikkerhedsråd og efter samtykke fra parterne i konflikten.
Den fredsbevarende operation skal være upartisk i konflikten og have som grundlæggende princip minimal brug af magt.
Fredsbevarende operationer kan i overensstemmelse med folkeretten kun besluttes af FNs sikkerhedsråd.
Nogle fredsbevarende operationer i FN-regi er ikke officielt FN-operationer. Også NATO, OSCO, EU, Rusland, og Det økonomiske samarbejde i Vestafrika har fredsbevarende operationer. EU eks. i forbindelse med Petersberg-opgaver og i forbindelse med Eurokorpset.
USAs officielle holdning til fredsbevarende operationer fremgår af Presidential Decision Directive nr. 25 af 3. maj 1994.
I 2000 er der fredsbevarende FN operationer i Congo, Kosovo, Sierra Leone og Østtimor.
Se også: The International Peace Operations Association (IPOA).

Litteratur

Nissen, Svend Kristian: Det amerikanske forsvaret og fredsoperasjoner. I: International Politikk, 2000: 2 s. 261-284.
the Blue Helmets : A Review of United Nations Peace-keeping. - ISBN 92-1-100275-3
FNs fredsbevarende aktioner : Teoretiske synsvinkler på FN som konlfiktløsende tredjepart / Jesper Jacobsen ; Henning H. Lund. - ISBN 87-500-2875-8
De Forenede Nationers Fredsbevarende Operationer.
http://www.un.dk/danish/fred_og_sikkerhed/Peacekeeping.htm
Harbo, Marianne: Fredsbevarende mission gav sår i sjælen. I: Berlingske Tidende, 02/26/2004.
Peacekeeping and Burden-Sharing, 1994-200 / Hirofumi Shimizu ; Todd Sandelr. I: Journal of Peace Research, 2002:6 s. 651-668.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page