Fremad, 07/24/1915

humanitære aktioner ; humanitære interventioner

Begreb formuleret af Læger uden grænser.
Ved en humanitær intervention forstås én eller flere staters indgriben med væbnet magt i en intern, konflikt i en anden stat med dét formål at forhindre folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden, alvorlige krænkelser af reglerne for interne væbnede konflikter, eller alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, når disse forbrydelser ikke kan afværges med fredelige midler, og når indgrebet ikke foretages i selvforsvar. Når sådanne interventioner er bemyndiget af FNs Sikkerhedsråd, betragtes de som folkeretlige lovlige, selv om de egentlig ikke er omfattet af de situationer, FN-Pagten beskriver.
Altså en speciel form for militær aktivitet, hvis formål er bevarelsen af forældede militære tankegange og organisationer. Disse søges bevaret gennem iværksættelsen af lokale, retfærdige, krige, som af hensyn til folkeretten og propagandamæssige formål kaldes alt andet end det, de er, nemlig krige. Begrebet humanitære aktioner anvendes første gang kort tid efter, at angrebskrig var blevet forbudt gennem ratificeringen af Briand-Kellogtraktaten, af japanerne under deres angreb mod og besættelse af Maucheriet i 1931.
Senere anventes humanitære aktioner af italienske fascister under krigen mod og besættelsen af Ethiopien og nazisterne anvendte begrebet under besættelsen af den østrigske provins Suderlandet i 1936. Senest har NATO anvendt begrebet humanitære aktioner i forbindelse med krigen mod Jugoslavien samt ved interventionerne i Somalia, Haiti, Bosnien, Kosovo, Østtimor og Sierra Leone.
Se også: FN-soldater ; jus in bello ; jus in bellum.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page