Falck Danmark A/S

Privat ambulancevirksomhed mm. oprettet 1906.
Falcks ekskluderende misbrugsadfærd på det danske marked for ambulancetjenester. / : Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2019.
Falck Danmark A/S (Falck) er verdens største internationale ambulancevirksomhed. Falck blev stiftet i 1906 og har siden arbejdet for at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt samt at rehabilitere syge og tilskadekomne. Falcks hovedaktionærer er Lundbeckfonden og KIRKBI.
Falck har fire forretningsområder: Redning, Assistance, Healthcare, og Træning.
Af Falcks årsrapport for 2017 fremgår det, at Falck-koncernen ved udgangen af 2017 havde 37.357 ansatte på verdensplan, og at Falck-koncernen i 2017 havde en global nettoomsætning på ca. 15 mia. kr., hvoraf ca. 8 mia. kr. henhører under forretningsområdet Ambulance. Ifølge Falcks årsrapport havde Falck i 2017 endvidere en nettoomsætning på ca. 5,9 mia. kr. i Danmark.
Se også: Ambulance ; Beredskabsstyrelsen ; De Danske Redningskorps Fællesforbund.

Litteratur

Falck 1906-2006. / : Kurt Jacobsen. Lindhardt og Ringhof, 2006.
Danske felthospitaler i Rusland. / : Morten Mandel Refskou. I: Erhvervshistorisk årbog 2006 s. 91-133, 214-215

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page