Svend Haugaard, Aldrig mere Krig.

Haugaard, Svend

F. 1913 D. 2003
Pacifist, højskolelærer og radikal politiker. Inspireret af kvækere i England, Pierre Ceresole og Ellen Hørup. Medlem af Radikal Ungdom i 1928. Svend Haugaard stifter militærnægter­organisationen Den unge Militær­nægter, senere Militærnægteren eller Militærnægter­foreningen eller Foreningen for Militærnægtere i Skive omkring 1933-1934.
Foreningen for Militærnægtere som har 100 medlemmer, vedtager på en generalforsamling 22. april 1934, at blive en lokalafdeling af Aldrig mere Krig, hvorefter Svend Haugaard går af som formand.
Hauggard var militærnægter i 15 måneder fra foråret 1934. Efter at Kompedal militærnægterlejren tages i brug i september 1934, flyttes Haugaard fra Grib Skov lejren til Kompedallejren.
Landbrugskandidat 1938. På Askov Højskole 1939. Lærer på Vrå Højskole 1939-1945. Medinitiativtager til etablering af Fredsvennernes Hjælpearbejde 1944; senere medlem af Mellemfolkeligt Samvirke.
Forstander for St. Restrup husmandsskole 1947-1966. Formand for Aldrig mere Krig 1949-1964. Medlem af Folketinget 1964-1977?. Underskriver protestadresse til regering og rigsdag mod 'Straffelove med tilbagevirkende Kraft' 1948.
Medlem af Dansk Fredskonference. Medinitiativtager til etablering af Kampagnen mod Atomvåben 1960.
Formand for Det radikale Venstres folketingsgruppe 1970-1971. Selvbiografi: Ikke ord uden gerning 1989.

Litteratur

Haugaard, Svend: Fra en Tysklandsdagbog. I: Pacifisten, 1948:1 s. 9-11.
Haugaard, Svend: Sommerstævne i Grib Skov. I: Pacifisten, 1934:3 vol 2. s. 23.
Haugaard, Svend: En travl Dag for Politiet. I: Pacifisten, 1933:3 vol 2. s. 25.
Det lokale Arbejde. I: Pacifisten, 1934:10 vol 1. s. 6.
Det lokale Arbejde. I: Pacifisten, 1934:1 vol 2. s. 6.
Pille, Axel: Sessionen i Skive. I: Pacifisten, 1933:2 s. 1-2. [Referer Skive Folkeblad].


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page