hær

Landmilitære styrker som er af afgørende betydning for besiddelse af magten i en stat og evnen til at føre krig.
En hær kan bestå af tvangsudskrevne soldater og frivillige, konstabler. I Danmark består hæren bl.a. af en dækningsstyrke, hjemsendt supplement, anden fredsstyrke, og hærens indsatsberedte styrke. Hæren er opdelt i en fredsstruktur og i en krigsstruktur sammenfattet i Forsvarskommandoens Militære Grundstruktur og Forsvarskommandoens Aktiverede Struktur, herunder Forsvarets Mobiliseringsstyrke. Den danske hær består eller har haft generalstabe, divisioner, brigader, efterretningstjenester, kommandoer, værn, våben, biblioteker, hjælpekorps, infanteri, infanteriregimenter, infanteribatailloner, regimenter, nationale regimenter, landsværnsregimenter, reserveenheder, forstærkningsenheder, rytteri, dragoner, artilleri, batterier, ingeniørtropper, telegraftropper, forsyningstropper, tekniske tjenester og frivillige enheder.
Se også: Desertør ; DiB ; Forsvarsministeriet ; garde ; Generalhvervekommissionen ; Hjemmeværnet ; hærbud ; Hærens Ammunitionsarsenal ; Hærens Efterretningstjeneste ; Hærens Konstabel- og Korporalforening ; hærvæsen ; Ingeniørkorpsets Bibliotek ; Københavns væbning ; session ; skæppekornsskat ; tros.

Litteratur

Fælleskatalog over Hærens Biblioteker i Kjøbenhavn : 1 Sluttet 1914.
/ : Udarb. og trykt paa Krigsministeriets Foranstaltning, 1917.
Navnene på de ni biblioteker fremgår i Vejledende Bemærkninger.
DR2: Voldtaget i hæren. 04/07/2015.
Madsen, E.: Den danske Generalstab indtil 1880. 1908.
Recepter, Resolutioner, og Collegialbreve den danske Krigsmagt til Lands angaaende / udgivet af P. Rosenstand Goiske.
- Købenahvn : 1803-1804.
Kildesamlingen dækker perioden 1670-1772.
Brøndum, Christian: Militær fagforening i økonomisk krise. I: Berlingske Tidende, 11/16/2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page