IAEA; the International Atomic Energy Agency

Det internationale atomenergiagentur i Wien grundlægges i 1957 som en selvstændig organisation under FN. Der er aktuelt 151 medlemslande i organisationen som bl.a. fører kontrol med spredning af atomvåben og kernevåben, specielt efter at Traktaten om ikke-spredning af atomvåben ratificeres i 1970. Tillægsprotokol om en 'skærpet sikkerhedsaftale' herom vedtages i 1997. IAEA modtager sammen med agenturets formand Mohammed el-Baradei Nobels Fredspris, 2005.
Se også: IEA ; the International Commision on Radiological Protection ; Internationalt strålebeskyttelsessamarbejde ; Lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde, 2008 ; the Nuclear Energy Agency ; safeguards ; significant quantity ; strengthened safeguards ; Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom) ; uran-gate ; Ændringskonvention af 8. juli 2005 til Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om fysisk beskyttelse af nukleare materialer.

Litteratur

IAEA: Handbook on Nuclear Law: Implementing Legislation, 2010.
http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1456_web.pdf
Hanestad, Adam: Irakisk atomanlæg frygtes plyndret. I: Politiken, 10/13/200.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page