jern

Jern er et tungmetal, et grundstof, fremstillet af jernmalm som der fremstilles hardware af, eksempelvis jernbaner.
Jern er nr. 26 i det periodiske system
Udvinding og forarbejdning af jern er kendt siden dele af bronzealderen og jernalderen.
Jern kan magnetiseres.
Stål er en legering af jern med andre grundstoffer, primært kulstof.
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven), 1972..
§ 4. Bestemmelserne i § 2 og § 3 vedrører følgende traktater m.v.:
1. Traktat af 18. april 1951 om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, som ændret ved Traktat af 27. oktober 1956, vedtagelse af Det særlige Ministerråd og Den høje Myndighed af 16. maj 1960 og afgørelse af Rådet af 6. december 1962
Bilag I: Definition af udtrykkene »kul« og »stål«
Stål
Råstoffer til fremstilling af råjern og stål: Jernmalm (med undtagelse af svovlkis), jern-og stålsvamp, skrot, manganmalm, råjern og ferrolegeringer, råjern til fabrikation af stål, støbejern og andre råjernsorter, spejljern og kulstofholdigt fenomangan.
Råprodukter og halvfabrikata af jern, stål eller specialstål, heri indbefattet produkter bestemt til genanvendelse ellertil genudvakning: Flydende stål, støbt eller ikke i ingots, derunder ingots bestemt til smedning, Halvfabrikata: biooms, billets, brames, slabs, varmtvalsede pladeemner i ruller (for så vidt de ikke er at betragte som færdigprodukter).
Varmtbehandlede produkter af jern, stål eller specialstål: Skinner, sveller, underlagsplader og lasker, bjælker, svære profiler og stænger på 80 mm og derover, spunsvægjern stænger og profiler på under 80 mm, samt fladjern på under 150 mm, valstråd, rørrundstål og rørfirkantstål.

Litteratur

History of the Manufacture of Iron in All Ages. / : James Moore Swank.
- Philadelphia : The American iron and steel association, 1892.
- https://archive.org/details/historyofmanufac00swanrich/page/n6

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page