kort

Papirbaseret eller elektronisk dokument, hvorpå der er tegnet grundrids i formindsket målestok af astronomiske eller geografiske forhold. Kort kan være topografiske eller tematiske, klassificerede eller åbne.
Verden er opdelt i et antal farvandsafsnit samt særskilte områder for landkort, hvor det er relevant. Et farvandsafsnit kaldes en folio.
Se også: Atlas ; Geodatastyrelsen ; globus ; gps ; kartografi ; kartogram ; Kort- og Matrikelstyrelsen ; mappa mundi ; matrikel ; søkort ; Søkortarkivet eller Det Kongelige Søkort-Arkiv.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page