kontrol

Fransk: Regnskabsbog.
Det sted, hvor der foretages eftersyn, eksempelvis en grænsekontrolpost.
Rigsrevisionens beretning om effektiv kontrol afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger, 2016.
Denne beretning handler om en række statslige myndigheders kontrol af virksomheder. Rigsrevisionen har selv taget initiativ i til beretningen i august 2016 med henblik på at indsamle og formidle viden om tilrettelæggelsen af en effektiv kontrol af virksomheder. Vi har gennemgået og sammenlignet 5 statslige myndigheders kontrol af virksomheder inden for 7 kontrolordninger. Det drejer sig om kontrolordninger under Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Danske virksomheder er underlagt en omfattende og forholdsvis detaljeret regulering, der bl.a. omfatter forbrugersikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø og regnskabsmæssig troværdighed. Reguleringen varetages af en række myndigheder, der typisk har ansvaret for den samlede myndighedsudøvelse inden for de enkelte områder. Myndighedsudøvelse omfatter en række opgaver, der bl.a. inkluderer lovforberedende arbejde, ministerbetjening, udstedelse af regler, vejledning, afgørelser og kontrol.
Se også: Arbejdstilsynet ; Byggekontrolnævnet ; C3 ; kontrolbesøg ; kontroltid ; Kontroludvalget ; magt ; social kontrol ; tilsyn.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page