Beskæftigelsesministeriet

Aktuelt dansk ministerium oprettet i 2001.
Fortsat fra: Arbejdsministeriet.
Efter Folketingsvalget 13-11-2007 fik Beskæftigelsesministeriet i hht. kongelig resolution af 23-11-2007 overdraget flg. sagsområde: lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven), lov om lønmodtagers ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, lov om ret til dagpenge ved barsel (barsels-loven) samt lov om børnepasningsorlov. Overdragelsen skete fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender, som i samme forbindelse nedllægges.
Beskæftigelsesministeriet Retsinformation
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0310.aspx?res=30
Beskæftigelse Retsinformation
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 2016
- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=184891
§ 1. Formålet med denne lov er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved at
1) bistå arbejdssøgende med at få arbejde,
Se også: Ankenævnet vedrørende Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring ;
Ankenævnet for ATP ;
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ;
arbejde ;
Arbejdsmarkedets Feriefond ;
Arbejdsmiljøforskningsfonden ;
Arbejdsmiljørådet ;
Arbejdsskadestyrelsen ;
Arbejdstilsynet ;
beskæftigelse ; beskæftigelsespolitik ;
Beskæftigelsesrådet af 2003 ;
Erhvervssygdomsudvalget ;
Ferielovsudvalget ;
Ligebehandlingsnævnet ;
løn ; Moderniseringsstyrelsen ;
Offshoresikkerhedsrådet ; socialpolitik ;
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ;
Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering ;
Tilsynsrådet for STAR's tilsynsvirksomhed ;
økonomi.
Se tillige;: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Beskæftigelsesministeriet førtidspension
Minister er uklar om sparekrav i reform . / : Arbejderen, 14. september 2018.
Beskæftigelsesministeren gav ikke en klar melding på, om sparekravene i førtidspensionsreformen er fastholdt, da han onsdag var i samråd
Indtil videre er der ikke sparet penge på området. Godt nok er antallet af førtidspensionister faldet markant, så der i 2017 blev brugt 5,5 milliarder kroner mindre til førtidspension end i 2012.
Men samtidig er udgifterne til fleksjob, ressourceforløb, mentorordning og drift steget med 6,3 milliarder kroner fra 2012 til 2017, viser en opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page