Byggekontrolnævnet

Historisk ankenævn oprettet 1922 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 1927.
Nævnets opgave var at føre kontrol med prisforhold mv. inden for byggeriet. Det var berettiget til at indhente oplysninger hos kommuner, bygherrer, faglige organisationer, håndværkere, arkitekter mv. Skønnede nævnet, at der forelå uretmæssige eller urimelige priser, skulle det ved forhandling søge at ordne forholdet og evt. gøre indstilling til indenrigsministeren om, hvilke foranstaltninger der måtte anses for hensigtmæssige.
Se også: Byggeri ; Byplannævnet.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page