lån

Oldnordisk: Noget, som lånes, eksempelvis penge eller en bog på et bibliotek.
Stater og det offentlige låner flere penge end private. I Danmark med afsæt i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån fra 1993.
5. betænkning fra Forvaltningskommissionen af 1946:
IV. Betænkning vedrørende statens udlånsvirksomhed
herunder: Kongeriget Daninarks hypotekbank.
Kongeriget Danmarks tiendebank
Statens boligfond
Den kommunale lånefond
Kongeriget Danmarks fiskeribank
Se også: Bank ; bidragssatser ; Finansministeriets statsgældsforvaltning ; forskudsforening, ; ; gæld ; gældskrise ; hypotek ; indlån ; jura ; konto ; kredit ; låneboble ; mikrolån ; OECD Working Party on Government Debt Management ; Pant; pengeinstitut ; realkredit ; Realkredittilsynet ; rente ; rentemarginal ; restance ; sikkerhed ; statsgældspolitik ; statslån, statskammerbeviser ; statsobligation ; statspapirer ; swaps ; tilbagebetalingsproblem ; tillid ; udlån ; økonomi ; åger.

Litteratur

Independent audit related to loans contracted by ProIndicus S.A., EMATUM S.A. and Mozambique Asset Management S.A.: Report prepared for The Office of the Public Prosecutor of the Republic of Mozambique. / : Kroll, 2017.
http://www.open.ac.uk/
Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser I medfør af § 13, stk. 8, nr. 1 og 2, og § 30, stk. 5, i lov om markedsføring, jf. lovbekendtgørelse nr. 839 af 31. august 2009, som ændret ved lov nr. 719 af 25. juni 2010.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page