medlem

Den person, som mod betaling af en eller anden form for kontingent er optaget i en alliance, band, bestyrelse, forbund, forening, fællesskab, gruppe, kirke, kommission, konsortium, organisation, parlament, parti, selskab, eller i et samfund.
Medlemsskab kan være aktivt eller passivt, individuelt eller kollektivt.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page