Direktoratet for Matrikelvæsenet

Kaldet Matrikeldirektoratet
Historisk direktorat oprettet 1848 som: Matrikelkontoret under: Indenrigsministeriet.
Fra Rentekammeret overtog Indenrigsministeriet 1848 Matrikulkontoret, hvis opgave var
at vedligeholde og ajourføre matrikuleringen af land- og købstadejendomme.
Fortsættes 1919 som: Direktoratet for Matrikelvæsenet under: Landbrugsministeriet.
Fortsættes 1957 som: Matrikeldirektoratet.
I 1989 sammenlægges Matrikeldirektoratet, Søkortarkivet og Geodædisk Institut til:
Kort- & Matrikelstyrelsen, fra 2016: Geodatastyrelsen.
Se også: kort ; matrikel.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page