museum

Græsk: Museer er offentlige og private samlinger af kunst-, natur- eller kulturgenstande gerne indsamlet og konserveret i videnskabelig undervisningsøjemed, specielt inderfor naturvidenskaber som biologi og botanik, geologi samt historie og arkæologi desforuden lægevidenskaben, samt, til til publikums fornøjelse.
Statsanerkendte museer er museer godkendt af Kulturarvsstyrelsen.
Museer er ikke nødvendigvis enkeltstående institutioner, men kan være knyttet sammen med eller til arkiver og biblioteker. Et eksempel her på er Arbejdermusseet og dets Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
Der har været museumssamlinger siden oldtiden, i middelalderen først som menagerier med dyr, undrekamre, raritetskabinetter og kunstkamre.
Museologi er studiet af museerne og dermed af menneskets forhold til dets materielle kulturarv og naturarv.
Museum kan også være del af et navn på publikationer så som tidsskrifter, monografier og forlag som beskæftiger sig med museale og videnskabelige forhold, eksempelvis Museum Tusculanums Forlag.
I Danmark skal museer, ifølge Museumslovens § 2:
virke for sikring af Danmarks kultur- og naturarv,
belyse kultur-, natur- og kunsthistorien,
udvikle samlinger og dokumentation inden for deres ansvarsområde,
gøre samlinger og dokumentation tilgængelig for offentligheden og
stille samlinger og dokumentation til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater.
Se også: Danefæ ; fredsmuseum ; The International Council of Museums (ICOM) ; Statens Museumsnævn.

Litteratur

Danske museer i tal: Baseret på oplysninger fra 2011. / : Kulturstyrelsen 2013.
- http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/Rapporter/Danske_museer_i_tal_2011.pdf
“Danske museer i tal” er Kulturstyrelsens statistiske årsrapport for de statsanerkendte museer.
Den præsenterer nøgletal for museernes faglige arbejde og organisation. Oplysningerne indhentes som et led i Kulturstyrelsens tilsyn med museerne.
“Danske museer i tal” følger op på flere af de anbefalinger, der er blevet givet til museumsområdet de seneste ti år i blandt andet “Udredning om bevaring af kulturarven” (2003), “Udredning om museernes formidling” (2006), “Forskningsstrategi for Kulturministeriets område” (2009) og “Anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner” (2010).

Nordisk museologi. / : http://www.nordiskmuseologi.org/, 1993-.

Museum Wormianum seu Historia Rerum rariorum: Tam Naturalium, quam Artificialium, tam Domesticarum, quam Exoticarum, quæ Hafniæ Danorum in ædibus Authoris servantur. / : Ole Worm.
- Leiden : Officina Elseviriorum, Apud Ludovicum & Danielem Elzevirios, 1655.
- https://archive.org/details/gri_museumwormia00worm

Museum Wormianum : dets Forudsætninger og Tilblivelse. / : H. D. Schepelern.
- København : Wormianum, 1971.

Museums, their history and their use : with a bibliography and list of museums in the United Kingdom I-III. / : David Murray.
- Glasgow J. MacLehose, 1904.
- https://archive.org/search.php?query=David%20Murray%3A%20Museums
- https://archive.org/details/museumstheirhist01murruoft
- https://archive.org/details/museumstheirhis00murrgoog
- https://archive.org/details/museumstheirhist03murruoft

Museumsstatistik 1999-. / : Danmarks Statistik Statistiske Efterretninger.
Museumsstatistik 2014: Louisiana er det mest besøgte museum.
- http://www.dst.dk/da/Statistik/NytHtml.aspx?cid=19481
Statistikken udarbejdes i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen på grundlag af årlige indberetninger fra museerne og de zoologiske/botaniske haver og akvarier.
Museumsstatistikken omfatter alle statsanerkendte museer (godkendt af Kulturarvsstyrelsen jf. museumsloven) og statsejede museer. Derudover indeholder opgørelsen en række museer, der er ejet af en museumsforening eller i privateje. De zoologiske anlæg, botaniske haver og akvarier indberetter tilsvarende årlige oplysninger.

Svendsen, Poul: Museer og seværdigheder i Danmark.
Branner og Korch, 1989-1990.
Bind 1. Sjælland, Lolland, Falster, Møn og Bornholm.
Bind 2. Jylland, Fyn og omliggende øer.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page