Munch, Peter

F. 1870 D. 1948
Radikal politiker, redaktør, historiker og pacifist. I sine unge dage var Peter Munch nationalliberal. Medstifter af partiet Centrum 1891 og hørupper fra 1895. Fra 1901 udgiver af tidsskriftet Det ny Aarhundrede frem til 1909. Medlem af Venstrereformpartiet og modstander af Københavns befæstning. Stiftende medlem af Det radikale Venstre, skrev partiets Odense-program.
Medlem af Folketinget 1909-1945. Indenrigsminister 1909-1910. Forsvarsminister 1913-1920. Formand for militærkommissionen 1919. Udenrigsminister 1929-1940. Dansk delegeret til Folkeforbundet, 1920-1938, herunder afrustningskonferencen 1931-1933.
Deltager i demonstrationsmøde for afrusting i Gruntvigs hus i København i november 1928.
Arkiv. Rigsarkivet.

Litteratur

Beretning til statsministeren fra udvalget til gennemgang af afdøde udenrigsminister dr. phil P. Munchs efterladte, i rigsarkivet opbevarede papirer, 1959.
Karup Pedersen, Ole: Udenrigsminister P. Munchs opfattelse af Danmarks stilling i international politik, Gad, 1970. - 650 s.
Munch, Peter: Danmark og Verdenspolitikken. I: Det ny Aarhundrede, 1905 s. 70-78.
Munch, Peter: Hvad Krig er. I: Det ny Aarhundrede, 1904 s. 687-693.
Munch, Peter: Erindringer. Nyt nordisk forlag, Arnold Busk.

  1. Fra skole til folketing, 1959
  2. Indenrigsminister og Forsvarsminister, 1960
  3. Freden, genforeningen og de første efterkrigsår, 1963
  4. Afrustningsforhandlinger og verdenskrise, 1964
  5. Paa vej mod krigen, 1966
  6. Optegnelser fra og om besættelsen I, 1967
  7. Optegnelser fra og om besættelsen 2, 1967
Staur, Carsten: Den unge P. Munch : Et studie i radikalismens idégrundlag ca. 1895-1910. I: Historisk tidsskrift, 1980:1 s. [1]-27.
Sjøquist, Viggo: Peter Munch: Manden. Politikeren. Historikeren. 1976.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page