Københavns Befæstning ; befæstningssagen

Historisk militæranlæg, hovedsagelig på landsiden af København.
Store bevillinger fra 1840 og fremefter.
Diskussionen om Københavns befæstning startes efter treårskrigen 1848-1850 og forstærkes efter den tabte krig mod Preussen-Østrig i 1864. Den politiske debat om befæstningssagen og forsvarssagen kompliceres specielt efter 1881 bla. ved en sammenkædning af kampen for parlamentarisme, herunder visnepolitikken, med opgøret om 1864-krigen og eftertidens danske nationalisme og militarisme på den ene side og demokrati og parlamentarisme på den anden.
Blandt markante politikere i disse debatter er Christian Poulsen Bjerg, Lars Bjørnbak, W. Dinesen, Viggo Hørup, Carl Theodor Zahle.
Kommissionen til Behandling af Spørgsmaal vedrørende Forterrænet af Københavns Landbefæstning, nedsættes 1889 og afgiver betænkning i 1892. Selve fæstningsværket udbygges ved provisoriske bevillinger som starter under daværende statsminister Estrup.
Forlig om forsvarssagen i 1894 medfører et politisk systemskifte i 1901 og til nedsættelse af Forsvarskommissionen af 1902.
Til Garderhøjfortet indsamles 1.950.000 kr. til indkøb af to kanoner og andet militært udstyr - herunder en undervandsbåd, skaffet af i foreningen Den frivillige Selvbeskatning til Forsvarets Fremme, hvis medlemmer kaldes Kanonkvinderne.
Fæstningssagen dør under første verdenskrig pga den militærteknologiske udvikling.
Se også: Befæstning ; Danske Kvinders Forsvarsforening ; Foreningen til Forsvarssagens Fremme ; fredskaserne ; fredskrudtmagasiner ; Kastrup Fort eller Kastrup Batteri ; Kommitéen for Indsamlingen bl.a. til et Fort ved Slesvigstenen i Dyrehaven ; Københavns væbning ; selvbeskatning.

Litteratur

Berntsen, Klaus: Erindringer : Fra Rigsdags- og Ministeraar.
- København : V. Prios Boghandel Povl Branner, 1925 s. 224-230.
Dinesen, W.: Saaledes sidde vi i det.
- København : P. G. Phillipsens Forlag, 1891. - 75 s.
Forsvarssagens Katekismus. - Vilhelm Prior's Kgh. Hofboghandel, 1909. - 68 s.
Guide til Københavns Befæstning : 900 års befæstningshistorie.
Miljø- og Energiministeriet ; Skov- og Naturstyrelsen, 1986. - 239 s.
Kjøbenhavns Volde. I: Dagbladet, 04/28/1856.
Oppermann, A.: Fælledparken. I: Det ny Aarhundrede, 1906:2 s. 68-76.
Vort forsvar : Organ for Foreningerne til Forsvarssagens Fremme 1881-1908 / red. Carl Hall. Foreningen for Frederiksberg og Omegn til Forsvarssagens Fremme ; Foreningen for Sjællands Stift til Forsvarsagens Fremme.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page