nitrat

Nitrat eller salpeter er kvælstofholdige plantegødninger, som er salte af salpetersyren.
Nitrat er således et næringssalt eller en såkaldt kvælstofforbindelse, der dannes ved oxidation af ammoniak eller ammonium.
Nitrat som forurening i vand stammer først og fremmest fra husdyrgødning, som bønder spreder ud på marken.
Se også: EU nitratdirektiv ; Kræft.

Litteratur

»Hvor grænseværdien for nitrat bør ligge, er et spørgsmål om, hvor mange ekstra kræfttilfælde vi vil acceptere« : Engang var der en vejledende grænseværdi på kun halvdelen af den i dag gældende maksimale værdi for nitrat i drikkevandet. Men den vejledende grænse forsvandt, og nu opfattes det som legitimt at fylde grundvandet op med forurening til grænsen. Fagfolk vil have indgreb. / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 26. februar 2018.
Status and trends of the aquatic environment and agricultural practice in Denmark: Report to the European Commission for the period 2012-2015 in accordance with article 10 of the Nitrates Directive (1991/676/EEC) September 2016

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page