neutral

Upartisk; alliancefri. Anvendes eksempelvis om stater og organisationer, der ikke er medlem af en militæralliance og ikke deltager i en krig. Efter folkeretten må en neutral stats område ikke krænkes af krigsførende magters stridskræfter, hverken ved invasion eller overflyvning og der må ikke finde kamphandlinger sted på neutralt område. Neutrale stater må ifølge folkeretten ikke forsyne stridende parter med krigsmateriel. Amerikansk neutralitetslov 1935 indsnævrer amerikanske statsborgeres rettigheder under krig, hvor USA er neutral.
Eksempler på formelt neutrale lande: Belgien, Luxemburg, Schweiz, Spanien samt Sverige under første og anden verdenskrig; Danmark, Norge og Holland under første verdenskrig. Afghanistan under anden verdenskrig og Østrig efter anden verdenskrig.
Schweiz og Belgiens neutralitet sikres gennem en af stormagterne i 1815 vedtagen neutralitetslov. Af andre neutrale stater er: Malta.
Blandt neutrale organisationer kan nævnes Internationalt Røde Kors.
Amerikanske neutralitetslove 1935, 1936, 1937.
Se også: Neutralisering ; neutralisme ; neutralitetsværn.

Litteratur

Forchhammer, Olaf: Neutralitet eller Forsvar?
- København : Dansk Fredsforening, Københavns-Kredsen, 1913. - 24 s.
De Forenede Staters Neutralitetslovgivning 1935-1939.
I: Økonomi og Politik, 1940 s. 124-138.
Hagelin, Björn: Kritiken av säkerhetspolitiska kritiker : ett forsök at skriva om Sveriges historie. I: Internasjonal politikk, 2005:4 s. 437-444.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page