krigsmateriel

Alt som kan anvendes til at føre krig,
hvad enten materiellet er udvilket og produceret til militære eller civile formål, dobbeltanvendelsesteknologi.
Krigsmateriel kan være masseødelæggelsesvåben, kernevåben eller konventionelle våben. Der er flere definitioner på krigsmateriel:
1. I USA er krigsmateriel (arms) alle leverancer og tjenesteydelser til militære institutioner, undtagen levnedsmidler og almindeligt brændstof
2. I Danmark er krigsmateriel defineret i krigsmateriellovene (lov nr 400 af 13/06/1990, lov om krigsmateriel m.v., og lov nr. 386 af 20. maj 1992 samt lov nr. 564 af 18. juni 2012) og i "Anordning om, hvad der skal forstås ved krigsmateriel i lov om hemmelige patenter" af 27/01/1960.
I krigsmateriellovene er krigsmateriel:
 1. Materiel, som er konstrueret til militær anvendelse, og som ikke finder civil anvendelse.
 2. Skydevåben bortset fra våben, der er specielt konstrueret til jagtbrug, sportsbrug eller lignende.
 3. Ammunition, som kan anvendes til militære formål.
 4. Krudt og sprængstoffer.
 5. Komponenter og dele, som er konstrueret til at anvendes i materiel m.v. som nævnt ovenfor, og som ikke finder civil anvendelse.

I "Anordning om, hvad der skal forstås ved krigsmateriel i lov om hemmelige patenter" er krigsmateriel:

 1. Våben og ammunition og lignende materiel, herunder: blanke våben, pistoler (maskinpistoler), geværer (karabiner), maskingeværer, kanoner (haubitser), morterer, raketvåben m.v. samt ammunition dertil. Endvidere hånd- og geværgranater, bomber, torpedoer, miner, fjernstyrede projektiler m.v.
 2. Kemiske kampmidler, herunder: gas-, røg- og flammekastermateriel samt lysbomber m.v.
 3. Materiel til værn imod og bekæmpelse af virkningerne fra det under 1 og 2 nævnte materiel.
 4. Faldskærmsmateriel, båremateriel m.v., feltmæssigt bromateriel og vejbygningsmateriel, flyvepladsmateriel m.v.
 5. Materiel til brug ved ildledelse og navigation, herunder: sigteapparater og andre apparater til bestemmelse og udregning af skuddata m.v. samt radarmateriel.
 6. Materiel til værn imod observation eller anden iagttagelse, herunder: camouflagemateriel m.v. samt materiel, der har til formål at vildlede eller på anden måde vanskeliggøre krigsførelse.
 7. Materiel, beregnet til at vanskeliggøre eller hindre forskydninger eller transporter, herunder spærringsmateriel.
 8. Materialer, værktøjer og maskiner, som efter deres karakter udelukkende eller væsentligt er bestemt til fremstilling af det under 1-7 nævnte materiel.
Krigsmateriel patententeres og fremstilles på statslige, internationale og private våbenfabrikker.
Krigsmateriel kan afrustes, nedrustes eller spredes gennem kaprustning eller oprustning og våbenhandel.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page