Øresund

Geografi: Sundet. Det smalle farvand ved den grusede strandbred. Hav eller stræde mellem Danmark og Sverige som forbinder Kattegat med Østersøen, herunder Drogden, Hollænderdybet, Kalveboderne, Kongedybet, Københavns red og Middelgrunden. Alle stednavne i Øresund fremgår af Den danske lods, 1971 bd. 2.
Natur, klima. Biodiversitet. Fauna og flora: Fisk. Fugle. Koralrev. Vådområder.
Nature, climate. Flora and fauna: Botanical gardens. Fish. Birds. Coral reefs. Wetlands
Flore et faune: Poissons. Oiseaux. Les récifs coralliens. Les zones humides.
Flora y fauna: Fish. Pájaros. Los arrecifes de coral. Los humedales.
Natur, Klima. Flora und Fauna: Botanische Gärten. Fisch. Vögeln. Korallenriffe. Feuchtgebiet, Feuchtbiotop.
International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer.
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en:
Vådområder: OSPAR (Oslo-Paris-konventionen) 1992
Se også: Kronborg ; København ; Slaget i Øresund 1658 ; Øresundstold ; Øresundstraktaten af 1857 ; Øresundsvandsamarbejdet / Öresundsvattensamarbetet.
Se tillige: Amager ; Hven ; Peberholm ; Saltholm.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page