vådområder

Vådområder er, ifølge konvention af 2. februar 1971 om vådområder ..., 'strandenge, kærmoser, tørvemoser eller vandområder, hvad enten de er naturlige eller kunstige, varige eller midlertidige, med vand, der er stillestående eller strømmende, fersk, brak eller salt, herunder havområder, hvis dybde ved ebbe ikke overstiger seks meter'.
Et flodsystem / drainage system er i geomorfologi et sammenhængende system af bække, floder, søer kanaler og evt. isbræer, regnet fra deres udspring i skov og bjerg, ned til et fælles udløb i havet, en sø eller en større flod, eksempelvis Amazonfloden i Sydamerika.

Litteratur

Ramsar Convention Bureau: Directory of Wetlands of International Importance. 1990.
- https://archive.org/details/directoryofwetla90wcmc


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page