vådområder

Vådområder er, ifølge konvention af 2. februar 1971 om vådområder ..., 'strandenge, kærmoser, tørvemoser eller vandområder, hvad enten de er naturlige eller kunstige, varige eller midlertidige, med vand, der er stillestående eller strømmende, fersk, brak eller salt, herunder havområder, hvis dybde ved ebbe ikke overstiger seks meter'.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page