orden

Nationalstater og deres magtfordeling bevares gennem ro og orden i samfundet: samfundsfred.
Orden i samfundet reguleres gennem love og bekendtgørelser, som administreres og håndhæves af myndigheder.
I ekstreme tilfælde anvender statsmagten politi eller militær mod borgerne for at bevare orden i samfundet, f.eks. til bekæmpelse af strejker eller opstande.
Se også:; Forretningsorden ; nummerorden ; ordensmagt ; ordenspoliti ; ordensreglement ; reglement ; slagorden.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page