ost

Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v.
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184845
Kapitel 3
Ost
Definitioner
§ 4. Ved ost forstås i denne bekendtgørelse: Det modnede eller umodnede (friske) mælkeprodukt, der tilvirkes med eller uden skorpe eller coating, og i hvilket forholdet mellem valleprotein og kasein ikke overskrider mængdeforholdet i mælk, og som er opnået
1) ved hel eller delvis koagulering af mælkeprotein i mælk, skummetmælk, fedtstandardiseret mælk, fløde og kærnemælk eller en kombination heraf ved hjælp af løbe eller andre egnede koaguleringsmidler og med delvis afdræning af valle, og således at der sker en koncentrering af mælkeprotein, eller
2) ved en fremstillingsteknik, der omfatter hel eller delvis koagulering af mælkeprotein i mejerimælk eller andre mælkeprodukter, som giver et slutprodukt, der har lignende fysiske, kemiske og sensoriske karakteristika, som hvis produktet var fremstillet som anført under nr.1.
De mange forskellige ostetyper der findes, fremgår af bekendtgørelsen.
Se også: Føde ; smør.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page