patriotisme ; patrie

Latin: Nationalisme eller fædrelandskærlighed, hvori militarisme, eksempelvis defensorbevægelsen, spiller en vigtig rolle. Patriotiske selskaber kendes fra Napoleonskrigene, eksempelvis det preussiske Tungenbund fra 1808, Selskabet for Norges Vel, Det kgl. danske Landhusholdningsselskab, så vel som lokale patriotiske foreninger som eksempelvis Fyns Stifts Partiotiske Selskab.
Patriotisme er et vigtigt instrument i en stats krigsdeltagelse som sikres gennem opbyggelse af fjendebilleder og forfølgelse og fængsling af politiske modstandere.
Kommiteen til efterforskning af uamerikansk virksomhed (HUAC) nedsættes i 1938. McCartyismen under den kolde krig. Patriotiske lovgivning, the Patriot Act, vedtages i USA i oktober 2001.
Se også: American Constitutional Association ; American Legion ; American Vigilant Intelligence League ; beredskabslyrik ; borgerdyd ; US Homeland Security ; jingoes ; lokalpatriotisme ; National Civic Federation ; National Security League ; Overman Committee, 1918-1919 ; Total Information Awarenes.

Litteratur

Amerikanske arabere under lup / Sten Jensen ; Jesper Termansen. I: Berlingske Tidende, 10/11/2003.
Dansk identitetshistorie 1 : Fædreland og modersmål 1536-1789 / red. Ole Feldbæk. 1991. - ISBN 87-7421-694-5.
Skovmand, Helge: Danske patriotisk-økonomiske Selskaber for 100 Aar siden. I: Højskolebladet, 1914 spalte 1095-1098.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page