militarisme

Latin: Militærvælde; begejstring for militæret.
Militarisme er en patriakalsk sygelig overvurdering af egen nation og undervurdering af andre; en tendentiøs bedømmelse af andre folk og forsøg på at øge nationalfølelsen ved at fremme modsætningsforhold til andre nationer.
Militarisme er derfor militærbegejstring, en især politisk samfundsordning, hvor det militære element spiller en fremtrædende rolle; en politisk ideologi, der betragter militærets udvikling som den vigtigste samfundsopgave - altså en ensidig læggen vægt på det militære, således, at det civile samfund, ifølge fredsforskerne Johan Galtung og Jan Øberg, får en strukturel lighed med militæret og ikke omvendt.
Militarismen udbredes i Europa efter den Westphalske fred som erstatningsreligion for kristendommen. Udtrykket stammer fra den russiske anarkist Mikael Bakunin. Den første som anvender begrebet militarisme i Danmark er Viggo Hørup i talen “Offentlig Mening” i 1885. En anden tidlig modstander af militarismen er Karl Liebknecht.
Militarismens opgaver i fredstid er at begrunde, bevare og styrke et militær-industrielt- eller et militær-bureaukratiske komplex, hvilket kan finde sted gennem en remilitarisering - eksempelvis den nye dansk militarisme - i lande, som anvender forholdsvis små ressourcer på militæret. Militarismens mål er ikke kun at producere våben til lager, men at sikre et imperialistisk værktøj ved en planmæssig opbygning af en krigsindustriel kapacitet som skal producere krigsmateriel inden og under krig. Dermed sikres reelt en pernament, kostbar krigstilstand.
Se: også Apartheid ; befalingsmagt ; befalingsområde ; borgerdyd ; Bush-doktrinen ; defensorbevægelsen ; US Foreign Military Financing ; Foreningen til Forsvarssagens Fremme ; fredsfrygt ; fundamentalisme ; globalisering ; IMET ; krigsherre ; krigspartiet ; krigspatrioter ; Københavns befæstning ; milits ; militærstyre ; nationalsocialisme ; New International Military Order ; overrustning ; Preussen ; skyttesagen ; skræmmebilleder ; trinitar krig ; undtagelsestilstand ; våbenbrødre.

Litteratur

Anzera, Giuseppe: The Pentagon's Bid to Militarize Space. August, 17, 2005.
http://www.pinr.com
Garde, Axel: Preussens Tyskland : Stat, Kultur og Tradition i det XIX og XX Aarhundrede. Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag, 1914. - 170 s.
Grønnegaard, Geert: Militarisme kvotienter.
Olaussen, Eugène: Militarismen og Socialdemokratiet.
- Kristiania : Norges socialdemokratiske Ungdomsforbund, 1912? - 37 s.
Petersen, Niels: Militarismen og Historieundervisningen.
- København : Dansk Fredsforening, 1893. - 12 s. ; Dansk Fredsforenings Smaaskrifter Nr. 6).
Polites: Militarismens Börda. - Stockholm : Frams Förlag, 1912. - 69 s.
Tomgram: Andrew Bacevich on the New American Militarism.
Bacevich, Andrew J.: The Normalization of War.
http://www.tomdispatch.com/index.mhtml?emx=x&pid=2334
Øberg, Jan: The New Military Order, Structurel Militarism and Human Security. - Lund : Department of Peace and Conflict Research, 1977. - 36 s.
Øberg, Jan: At udvikle sikkerhed og sikre udvikling : Et essay om militarisme og fred. Vindrose, 1983. - 337 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page