Amerikanske Fredsdemonstranters bud på et nationalt symbol

nationalisme

En snævertsynet politisk indskrænkning af begrebet international til fædrelandskærlighed. Nationalisme er forestillingen, myten, propagandaen om et fællesskab i en stat baseret på fælles sprog, kultur og historie, samt fordomme om de andre.
Nationalismen udtrykker sig gennem historiske myter om den fælles oprindelse; modersmålet, det fælles sprog; fædrelandssange som alsang under besættelsen; landet, landskabet og militærets helte og bedrifter.
Nationalisme kan kun eksistere ved anvendelse af myter som fremhæver et lands historie som enestående.
Den vestlige nationalisme opstår efter reformationen og bliver en erstatningsreligion for kristendommen; en tvilling til militarisme, hvor enevældige europæiske fyrster både er overhovede for staten, statskirken og for militæret.
Arbejdsgivere anvender ofte nationalisme og massemedier i deres kamp mod fagforeninger og organiserede arbejdere.
Se: også: Action Française ; aktivisme ; apartheid ; borgerdyd ; Dansk Samling ; Dansk Samvirke ; Den danske Forening ; Dansk Forum ; den franske revolution ; flagdage ; højreekstremisme ; irredenta ; kulturarv ; Lappobevægelsen ; magt ; nationalliberal ; nationallitteratur ; nationalsocialisme ; nationalstat ; nationalstolthed ; nationalsygdom ; nationaltræk ; nationalære ; nationsfølelse ; nostalgi ; nazisme ; patriotisme ; philetisme ; racisme ; royalisme ; skandinavisme ; stat ; stændersamfundet ; traditionalisme ; udansk ; zenophobia ; zionisme.

Litteratur

Skautrup, Peter: Dansk Sproghistorie. Gyldendal, 1944 ; 1947. - 352 + 455 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page