psykologi, Psykolognævnet

Græsk: Læren om sindet.
Social, psykologisk og politisk usikkerhed kan forårsage fedme, formidler den danske fedmeforsker Thorkild I.A. Sørensen, leder af det danske center for fedmeforskning, DanORC.
Kognitiv psykiatri og kognitiv neuropsykiatr er .
Psykolognævnet har til opgave at autorisere psykologer og at føre tilsyn med autoriserede psykologers faglige virke uden for sundhedsvæsenet. Psykolognævnet blev oprettet pr. 1. januar 1994 i medfør af lov nr. 494 af 30. juni 1993, lov om psykologer m.v.
Se også: Adfærd ; anelse ; Aristoteles ; arketype ; associationspsykologi ; autisme ; autismespektrumsforstyrrelser ; behaviorisme ; bevidsthed ; biologisme ; børnepsykologi ; clairvoyance ; Dansk Psykolog Forening ; Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft ; differentiel psykologi ; dyrepsykologi ; egoisme ; erkendelse ; evelutionspsykologi ; focused violence ; fredsforskning ; gestaltpsykologi ; hedonisme ; hermeneutik ; hjerneforskning ; hysteri ; illusion ; individualpsykologi ; infantil autisme ; introspektion ; intution ; William James ; Leo Kanner ; katastrofepsykologi ; klarsyn ; krise ; libido ; livsdrift ; massehysetri ; massepsykose ; massesuggestion ; militærpsykologi; Militærpsykologisk Tjeneste ; multipersonlighed ; neurose ; neurofænomenologi : nostalgi ; parapsykologi ; pastoralpsykologi ; polarisering ; psykiske kampskader ; psykologisk krigsførsel ; psykose ; religionspsykologi ; religionspsykopatologi ; positiv psykologi ; PSYOP ; Rigshospitalets Traumecenter ; ritual ; sexologi ; specialundervisning ; skizofreni ; skolepsygolog ; sorg ; syndrom ; traumer ; udviklingspsykologi ; underbevidsdthed ; WEIRD ; ydmygelsens psykologi / Humiliation Studies eller Human Dignity and Humiliation Studies.

Litteratur

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=19974
Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft: Zehn Jahre Berliner Psychoanalytisches Institut (1930).
http://www.archive.org/details/ZehnJahreBerlinerPsychoanalytischesInstitut_167
Introduktion til psykologi. Frydenlund, 2005 - 1320 s.
Mange års forskning kan være forkert. I: Information, 11/29/2010.
Pavlov, I. P.: Refleks og sjæl : Et udvalg ved Jesper Jensen.
Gyldendals Uglebøger, 1968. - 205 s.
Peace, Conflict, and Violence: Peace Psychology for the 21st Century" / edited by D. Christie, R. Wagner, and D. Winter.
- Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2001. - 438 s.
http://academic.marion.ohio-state.edu/dchristie/Peace%20Psychology%20Book.html
Psykologibasen.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page