ritual

Latin, oldindisk: Ret og orden. Forskrift for de religiøse, kirkelige handlingers udførelse og gudstjenestens indretning, Formula missae: alterbøger, bispebogen (Pontificale Romanum), brevariet, messebogen m.v.. Også formular, der bruges ved en kirkelig handling Også symbolsk handling eller en symbolsk handlingsrække med en stærkt regelbundet form.
Se også: Antropologi ; ceremoni ; etnologi ; gudstjenesteordning ; kirkeordinantsen ; kirkeordninger ; kirkeritual ; konvention ; kult ; liminalitet ; myter ; psykologi ; rite ; sakramente ; skik ; sjælesorg ; sociologi ; tradition ; vane.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page