Rådet for etniske minoriteter

Rådet for etniske minoriteter har eksisteret siden 1983 i forskellige former, dengang kaldet Indvandrerrådet.
Rådet for Etniske Minoriteter rådgiver ministeren på integrationsområdet, i emner,
der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.
- http://rem.dk/
Forslag til Lov om ændring af integrationsloven
(Ændret sammensætning af Rådet for Etniske Minoriteter m.v.)
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161872
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page