råd

Forsamling, udvalg ofte både med rådgivende og administrerende funktioner.
I økonomi: Have råd til.
I biologi og i zoologi: Forrådnelse.
Ukomplet liste over historiske og aktuelle danske råd.
 1. Administrationsrådet, 1947-1970
 2. Akademirådet, 1956-.
 3. Akkrediteringsrådet
 4. Apotekerrådet, 1909-2015
 5. Arbejderforsikringsrådet, 1898-1933
 6. Arbejdsmiljørådet, 1977-.
 7. Arbejdsrådet, 1901-1977
 8. Bedømmelsesrådet for Søofficerer, 1909-1990?
 9. Bekæmpelsesmiddelrådet,
 10. Beskæftigelsesrådet af 1941, 1941-1948
 11. Beskæftigelsesrådet af 2003
 12. Bestyrelsesrådet for Statens Skoleskib Danmark, 1932-1958
 13. Bibliografisk Råd, 2005-.
 14. Biblioteksrådet, 1920-1990
 15. Biografrådet, 1964-1972
 16. Boligtilsynsrådet, 1940-1982
 17. Byggeriets Udviklingsråd, 1971-2002
 18. Børnerådet, 1997-.
 19. Det centrale handicapråd, 1980-.
 20. Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg 1949-? Samarbejdsudvalg i staten 1949-1999: Et jubilæumsskrift i anledning af 50 året for de første statslige samarbejds-bestemmelser. / : Centralrådet for statens samarbejdsudvalg, 1999.
 21. Civilforsvarsrådet, 1949-?
 22. Danmarks Erhvervsråd, 2002-2006
 23. Danmarks Eksportråd, 2000-.
 24. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, 2017-.
 25. Danmarks Forskningsråd, 1989-1996
 26. Danmarks Grundforskningsfond, 1991-.
 27. Danmarks Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd, 1960-1973
 28. Damarks Vækstråd, 2006-.
 29. Dansk Erhvervsudviklingsfond, 1991
 30. Datarådet, 2000-.
 31. Datatilsynet, 2000-.
 32. Disruptionrådet, 2017-.
 33. Dommerudnævnelsesrådet, 1999-.
 34. Det Dyreetiske Råd, 1991-.
 35. Dyreværnsrådet, 1991-2016
 36. Egnsudviklingsrådet, 1958-1990
 37. Eksportfremmerådet, 1976-2000
 38. Eksportkreditrådet, 1960-1992
 39. Elektricitetsrådet, 1935-2003.
 40. Energiforskningsrådet, 1975-1976?
 41. Energirådet, 1976-1989
 42. Erhvervsregisterrådet, 1975-1983?
 43. Erhvervsrådet for Gartneri og Erhvervshavebrug, 1933-1940
 44. Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl, 1940-1975
 45. Erhvervsuddannelsesrådet, 1977-2003
 46. Erhvervsuddannelsesrådet for Grønland, 1971-?
 47. Erhvervsudviklingsrådet, 1991-2019
 48. Erhvervsvejledningsrådet, 1953-1983
 49. Ernæringsrådet, 1917-1919
 50. Ernæringsrådet, 1992-2005
 51. Ernæringsrådet for Grønland
 52. Erstatningsrådet, 1969-1996
 53. Det etiske råd, 1987-.
 54. Det Etiske Råd vedrørende Husdyr, 1986-1991
 55. Filmsrådet, 1938-1964
 56. Finansrådet, 1990-2016
 57. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 1994-.
 58. Fiskerirådet, 1930-1954.
 59. Fiskerirådet, Grønland
 60. Det Forebyggelsespolitiske Råd, 1990-2000
 61. Forebyggelsesrådet, 1979-1990
 62. Forfremmelsesrådet af 1909, 1909-1922
 63. Forfremmelsesrådet af 1916, 1916-1979
 64. Forhyringsrådet, 1937-1949
 65. Folkeskolerådet
 66. Folkeskolens Forsøgsråd
 67. Folkeskolens Udviklingsråd
 68. Forsikringsrådet, 1981-2001
 69. Forskningsbiblioteksrådet, 1987-1997
 70. Forskningspolitisk Råd, 1989-1966
 71. Forskningsrådene, 1993-1998
 72. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, 2017-.
 73. Forskningsrådet for Natur og Univers, 2017-.
 74. Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, 2017-.
 75. Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, 2017-.
 76. Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, 2017-.
 77. Forskningsrådet for Udviklingsforskning, 1968-2006
 78. Forsvarets Forskningsråd, 1952-1997
 79. Forsøgsrådet for de Erhvervsfaglige Grunduddannelser
 80. Fortidsminderådet, 1976-?
 81. Forureningsrådet, 1971-1972
 82. Fredningsrådet for Grønland
 83. Frivilligrådet, 2008-.
 84. Fællesrådet for de Videnskabelige Biblioteker, 1928-1943
 85. Fællesrådet vedrørende Mineralske Råstoffer i Grønland, 1979-.
 86. Globaliseringsrådet, 2005-2009
 87. Grundskolerådet
 88. Gymnasierådet, 1999-2997
 89. Grønlands Forskningsråd, 2014-.
 90. Grønlandsrådet, 1964-1979
 91. Handelsskolerådet, 1920-1965
 92. Hjemmeværnets Landsråd, 1992-.
 93. Invalideforsikringsrådet, 1921-?
 94. Isbrydningsrådet, 1937-.
 95. Jagtrådet, 1931-1989
 96. Jernbanerådet, 1886-2001
 97. Justitsministeriets Brandråd, 1961-1971
 98. Det Kirkelige Råd, 1883-1901
 99. Klimarådet, 2014-.
 100. Konkurrencerådet, 1990-.
 101. Konkursrådet, 2001-.
 102. Kunstrådet, Statens Kunstråd, 2003-2013
 103. Landbrugsuddannelsesrådet, 1990-2003
 104. Landsoverskatterådet, 1913-1938
 105. Landsrådet for Bykultur, 1949-1953?
 106. Ligestillingsrådet, 1975-2000
 107. Ligningsrådet. Se Skatterådet.
 108. Litteraturrådet, 1996-2003
 109. Lovmodelrådet, 1978-.
 110. Lærlingerådet, 1937-1990
 111. Lønningsrådet, 1919-.
 112. Medierådet for Børn og Unge, 1998-.
 113. Det Miljøøkonomiske Råd, 2007-.
 114. Monopolrådet, 1955-1990
 115. Motions- og Ernæringsrådet, 2005-2008
 116. Det Nationale Forebyggelsesråd, 2008-2012
 117. Det Nationale Råd for Folkesundhed, 2001-2008
 118. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, 2001-.
 119. Naturbeskyttelsesrådet, 1992-1998
 120. Naturfredningsrådet, 1917-1992
 121. Naturrådet, 1998-2002
 122. Navigationsuddannelsesrådet, 1958-1969
 123. Nordisk Råd for Forskning i Europæisk Integrationsret, 1991-1996
 124. Offshoresikkerhedsrådet, 2006-.
 125. Overskyldrådet, 1903-1938
 126. Overværgerådet, 1905-1933
 127. Personregistreringsrådet, 1968-1978
 128. Persontrafikrådet, 1978-2002
 129. Planlægningsrådet for Forskningen, 1972-1989
 130. Planlægningsrådet for de Højere Uddannelser, 1964-1974
 131. Priskontrolrådet. Se også: Monopolrådet og Monopoldirektoratet.
 132. Radiorådet, 1923-1987
 133. Realkreditrådet, 1972-2016
 134. Registerrådet, 1979-2000
 135. Registertilsynet, 1979-2000
 136. Reservatrådet, 1936-1967
 137. Retslægerådet, 1909-.
 138. Retsplejerådet. 1961-.
 139. Retsinformationsrådet, 1982-2004
 140. Rådet for Børns Læring, 2014-.
 141. Rådet for Dansk Luftfart, 1913-.
 142. Rådet for Danske Erhvervshavne
 143. Rådet for Demokratisk Dannelse, 2018-.
 144. Rådet for dyreforsøg, 1987-.
 145. Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed, 2016-.
 146. Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen
 147. Rådet for Etniske Minoriteter
 148. Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen, 2006-2014
 149. Rådet for Fritidsundervisning for voksne, 1969-1975
 150. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 2004-2008
 151. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, 2003-.
 152. Rådet for Ingeniøruddannelserne, 1984-?
 153. Rådet for Kort- og Dokumentarfilm
 154. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2013-?
 155. Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, 2018-.
 156. Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne, 1990-2002?
 157. Rådet for Socialt Udsatte, 2002-.
 158. Rådet for Spillefilm
 159. Rådet for Større IT-Sikkerhed
 160. Rådet for Teknologi og Innovation, 2002-2014
 161. Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, 1967-2000
 162. Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, 1983-2003
 163. Rådet for Uddannelsesstøtten, 1970-2015
 164. Rådet for Ulandsforskning, 1968-2005
 165. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, 2009-.
 166. Rådet for Zoologiske Anlæg, 2001-.
 167. Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse, 2005-2008
 168. Rådet vedrørende Foranstaltninger mod Olieforurening
 169. Rådet vedrørende Genanvendelse og Mindre Forurenende Teknologi, 1984-2011
 170. Rådet vedrørende hold af særlige dyr
 171. Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund, 2018-.
 172. Skatterådet, 2005-.
 173. Skibsfartens og Luftfartens Redningsråd, 1960-.
 174. Skovrådet, 1989?
 175. Socialforskningsrådet, 1958-1984
 176. Statens Bibliotekstjeneste, 1990-1997
 177. Statens Billedkunstråd, 2001-2003
 178. Statens Bygningsråd, 1931-1942
 179. Statens Filmcensur, 1913-1998
 180. Statens forskningsråd, 1968-
 181. Statens Husholdningsråd, 1935-2000
 182. Statens Humanistiske Forskningsråd, 1968-2005
 183. Statens It-råd, 2017-.
 184. Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd, 1968-
 185. Statens Musikråd, 1972-2003
 186. Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, 1968-
 187. Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1968-
 188. Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
 189. Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd, 1973-2005
 190. Statens Teleråd, 1982-1987
 191. Statens Udliciteringsråd, 1992-2007
 192. Statsregnskabsrådet, 1926-1975
 193. Stormrådet, 2000-.
 194. Straffelovrådet, 1960-.
 195. Styrelsesrådet for Kongelig Grønlandske Handel, 1950-1985
 196. Styrelsesrådet for Orlogsværftet, 1955-1972
 197. Sygehusrådet, 1946-1992?
 198. Det Særlige Styringsråd for Christiania, 1988-2004
 199. Søfartens fællesråd, 1949-1990
 200. Søsportens Sikkerhedsråd, 1967-.
 201. Teaterrådet, 1926-2003
 202. Det Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd, 1946-1973
 203. Teknikerrådet, 1987-?
 204. Teknikumrådet, 1962-1984
 205. Teknologirådet, 1995-2011
 206. Tilsynsrådet for Dagspressens Finansieringsinstitut, 1970-2005?
 207. Tilsynsrådet for de Teknologiske Institutter, 1958-1973
 208. Tilsynsrådet for Statens Hulkort- og Automationsvæsen, 1958-1960
 209. Tilsynsrådet for Statens Pædagogiske Forsøgscenter, 1965-?
 210. Tilsynsrådet for Statens Seruminstitut, 1975-?
 211. Tilsynsrådet for Statens Sindssygehospitaler, 1909-1960
 212. Tilsynsrådet for Statshospitalerne, 1960-1975
 213. Toldrådet, 1908-1957
 214. Udbudsrådet, 2008-.
 215. Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne, 1993-.
 216. Uddannelsesrådet for ikke-faglærte Arbejdere, 1960-1993
 217. Uddannelsesrådet for Handels- og Kontorfagene, 1965-1982
 218. Udviklingspolitisk Råd, 2017-.
 219. Ulykkesforsikringsrådet, 1933-1973
 220. Undervisningsrådet for Det Kgl. Døvstummeinstitut, 1881-1979
 221. Ungeklimarådet, 2019-.
 222. Vareforsyningsrådet, 1940-1958
 223. Vejregelrådet, 1998-.
 224. Vejtransportrådet, 2002-.
 225. Det veterinære Sundhedsråd, 1851-.
 226. Det Veterinærmedicinske Råd, 2918-.
 227. Vildtforvaltningsrådets Reservatudvalg
 228. Voldgiftsrådet for Sygekasser og Læger
 229. Værnepligtsrådet
 230. De økonomiske råd
Arkiv: Rigsarkivet.
Se også: Byråd ; Danmark: Myndigheder ; Danmarks Frihedsråd ; Forbrugerrådet Tænk ; forældreråd ; inhabil, inhabilitet ; lobbyisme ; Nordisk Råd ; nævn ; Rigsråd ; styrelser ; stænderforsamlinger.

Litteratur

Erhvervslivet dominerer i regeringens udvalg. I: Arbejderen, 6. juli 2018.
Nævn og råd. / : Bent Christensen. G.E.C. Gad, 1958.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page