råd

Forsamling, udvalg ofte både med rådgivende og administrerende funktioner.
I økonomi: Have råd til.
I biologi og i zoologi: Forrådnelse.
Ukomplet liste over historiske og aktuelle danske råd.
 1. Administrationsrådet, 1947-1970
 2. Akkrediteringsrådet
 3. Apotekerrådet, 1909-2015
 4. Arbejderforsikringsrådet, 1898-1933
 5. Arbejdsmiljørådet, 1977-.
 6. Arbejdsrådet, 1901-1977
 7. Bedømmelsesrådet for Søofficerer, 1909-1990?
 8. Beskæftigelsesrådet af 1941, 1941-1948
 9. Beskæftigelsesrådet af 2003
 10. Bestyrelsesrådet for Statens Skoleskib Danmark, 1932-1958
 11. Bibliografisk Råd, 2005-.
 12. Biblioteksrådet, 1920-1990
 13. Biografrådet, 1964-1972
 14. Boligtilsynsrådet, 1940-1982
 15. Byggeriets Udviklingsråd, 1971-2002
 16. Børnerådet, 1997-.
 17. Det centrale handicapråd, 1980-.
 18. Centralrådet for Statens Samarbejdsudvalg 1949-? Samarbejdsudvalg i staten 1949-1999: Et jubilæumsskrift i anledning af 50 året for de første statslige samarbejds-bestemmelser. / : Centralrådet for statens samarbejdsudvalg, 1999.
 19. Civilforsvarsrådet, 1949-?
 20. Danmarks Erhvervsråd, 2002-2006
 21. Danmarks Eksportråd, 2000-.
 22. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, 2017-.
 23. Danmarks Forskningsråd, 1989-1996
 24. Danmarks Grundforskningsfond, 1991-.
 25. Danmarks Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd, 1960-1973
 26. Damarks Vækstråd, 2006-.
 27. Dansk Erhvervsudviklingsfond, 1991
 28. Datarådet, 2000-.
 29. Datatilsynet, 2000-.
 30. Disruptionrådet, 2017-.
 31. Dommerudnævnelsesrådet, 1999-.
 32. Det Dyreetiske Råd, 1991-.
 33. Dyreværnsrådet, 1991-2016
 34. Egnsudviklingsrådet, 1958-1990
 35. Eksportfremmerådet
 36. Eksportkreditrådet, 1960-1992
 37. Elektricitetsrådet, 1935-2003.
 38. Energiforskningsrådet, 1975-1976?
 39. Energirådet, 1976-1989
 40. Erhvervsregisterrådet, 1975-1983?
 41. Erhvervsrådet for Gartneri og Erhvervshavebrug, 1933-1940
 42. Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl, 1940-1975
 43. Erhvervsuddannelsesrådet, 1977-2003
 44. Erhvervsuddannelsesrådet for Grønland, 1971-?
 45. Erhvervsudviklingsrådet
 46. Erhvervsvejledningsrådet, 1953-1981
 47. Ernæringsrådet, 1917-1919
 48. Ernæringsrådet, 1992-2005
 49. Ernæringsrådet for Grønland
 50. Erstatningsrådet, 1969-1996
 51. Det etiske råd, 1987-.
 52. Det Etiske Råd vedrørende Husdyr, 1986-1991
 53. Filmsrådet, 1938-1964
 54. Finansrådet, 1990-2016
 55. Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 1994-.
 56. Fiskerirådet, 1930-1954.
 57. Fiskerirådet, Grønland
 58. Det Forebyggelsespolitiske Råd, 1990-2000
 59. Forebyggelsesrådet, 1979-1990
 60. Forfremmelsesrådet af 1909, 1909-1922
 61. Forfremmelsesrådet af 1916, 1916-1979
 62. Forhyringsrådet, 1937-1949
 63. Folkeskolerådet
 64. Folkeskolens Forsøgsråd
 65. Folkeskolens Udviklingsråd
 66. Forsikringsrådet, 1981-2001
 67. Forskningsbiblioteksrådet, 1987-1997
 68. Forskningspolitisk Råd, 1989-1966
 69. Forskningsrådene, 1993-1998
 70. Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, 2017-.
 71. Forskningsrådet for Natur og Univers, 2017-.
 72. Forskningsrådet for Samfund og Erhverv, 2017-.
 73. Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, 2017-.
 74. Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, 2017-.
 75. Forskningsrådet for Udviklingsforskning, 1968-2006
 76. Forsvarets Forskningsråd, 1952-1997
 77. Forsøgsrådet for de Erhvervsfaglige Grunduddannelser
 78. Fortidsminderådet, 1976-?
 79. Forureningsrådet, 1971-1972
 80. Fredningsrådet for Grønland
 81. Frivilligrådet, 2008-.
 82. Fællesrådet for de Videnskabelige Biblioteker, 1928-1943
 83. Globaliseringsrådet, 2005-2009
 84. Grundskolerådet
 85. Gymnasierådet, 1999-2997
 86. Grønlands Forskningsråd, 2014-.
 87. Handelsskolerådet, 1920-1965
 88. Invalideforsikringsrådet, 1921-?
 89. Isbrydningsrådet, 1937-.
 90. Jagtrådet, 1931-1989
 91. Jernbanerådet, 1886-2001
 92. Justitsministeriets Brandråd, 1961-1971
 93. Det Kirkelige Råd, 1883-1901
 94. Klimarådet, 2014-.
 95. Konkurrencerådet, 1990-.
 96. Konkursrådet, 2001-.
 97. Kunstrådet, Statens Kunstråd, 2003-2013
 98. Landbrugsuddannelsesrådet, 1990-2003
 99. Landsoverskatterådet, 1913-1938
 100. Landsrådet for Bykultur, 1949-1953?
 101. Ligestillingsrådet, 1975-2000
 102. Ligningsrådet. Se Skatterådet.
 103. Litteraturrådet, 1996-2003
 104. Lovmodelrådet, 1978-.
 105. Lærlingerådet, 1937-1990
 106. Lønningsrådet, 1919-.
 107. Medierådet for Børn og Unge, 1998-.
 108. Det Miljøøkonomiske Råd, 2007-.
 109. Monopolrådet, 1955-1990
 110. Motions- og Ernæringsrådet, 2005-2008
 111. Det Nationale Forebyggelsesråd, 2008-2012
 112. Det Nationale Råd for Folkesundhed, 2001-2008
 113. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, 2001-.
 114. Naturbeskyttelsesrådet, 1992-1998
 115. Naturfredningsrådet, 1917-1992
 116. Naturrådet, 1998-2002
 117. Navigationsuddannelsesrådet, 1958-1969
 118. Nordisk Råd for Forskning i Europæisk Integrationsret, 1991-1996
 119. Offshoresikkerhedsrådet, 2006-.
 120. Overskyldrådet, 1903-1938
 121. Overværgerådet, 1905-1933
 122. Personregistreringsrådet, 1968-1978
 123. Persontrafikrådet, 1978-2002
 124. Planlægningsrådet for Forskningen, 1972-1989
 125. Planlægningsrådet for de Højere Uddannelser, 1964-1974
 126. Priskontrolrådet. Se også: Monopolrådet og Monopoldirektoratet.
 127. Radiorådet, 1923-1987
 128. Realkreditrådet, 1972-2016
 129. Registerrådet, 1979-2000
 130. Registertilsynet, 1979-2000
 131. Reservatrådet, 1936-1967
 132. Retslægerådet, 1909-.
 133. Retsplejerådet. 1961-.
 134. Retsinformationsrådet, 1982-2004
 135. Rådet for Børns Læring, 2014-.
 136. Rådet for Dansk Luftfart, 1913-.
 137. Rådet for Danske Erhvervshavne
 138. Rådet for Demokratisk Dannelse, 2018-.
 139. Rådet for dyreforsøg, 1987-.
 140. Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed, 2016-.
 141. Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen
 142. Rådet for Etniske Minoriteter
 143. Rådet for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Folkeskolen, 2006-2014
 144. Rådet for Fritidsundervisning for voksne, 1969-1975
 145. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, 2004-2008
 146. Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, 2003-.
 147. Rådet for Kort- og Dokumentarfilm
 148. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, 2013-?
 149. Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, 2018-.
 150. Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne, 1990-2002?
 151. Rådet for Socialt Udsatte, 2002-.
 152. Rådet for Spillefilm
 153. Rådet for Større IT-Sikkerhed
 154. Rådet for Teknologi og Innovation, 2002-2014
 155. Rådet for Trafiksikkerhedsforskning, 1967-2000
 156. Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning, 1983-2003
 157. Rådet for Uddannelsesstøtten, 1970-2015
 158. Rådet for Ulandsforskning, 1968-2005
 159. Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, 2009-.
 160. Rådet for Zoologiske Anlæg, 2001-.
 161. Rådet om Kortuddannedes Fortsatte Uddannelse, 2005-2008
 162. Rådet vedrørende Foranstaltninger mod Olieforurening
 163. Rådet vedrørende Genanvendelse og Mindre Forurenende Teknologi, 1984-2011
 164. Rådet vedrørende hold af særlige dyr
 165. Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund, 2018-.
 166. Skatterådet, 2005-.
 167. Skovrådet, 1989?
 168. Socialforskningsrådet, 1958-1984
 169. Statens Bibliotekstjeneste, 1990-1997
 170. Statens Billedkunstråd, 2001-2003
 171. Statens Bygningsråd, 1931-1942
 172. Statens Filmcensur, 1913-1998
 173. Statens forskningsråd, 1968-
 174. Statens Husholdningsråd, 1935-2000
 175. Statens Humanistiske Forskningsråd, 1968-2005
 176. Statens It-råd, 2017-.
 177. Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd, 1968-
 178. Statens Musikråd, 1972-2003
 179. Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd, 1968-
 180. Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 1968-
 181. Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd
 182. Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd, 1973-2005
 183. Statens Teleråd, 1982-1987
 184. Statens Udliciteringsråd, 1992-2007
 185. Statsregnskabsrådet, 1926-1975
 186. Stormrådet, 2000-.
 187. Straffelovrådet, 1960-.
 188. Styrelsesrådet for Kongelig Grønlandske Handel, 1950-1985
 189. Styrelsesrådet for Orlogsværftet, 1955-1972
 190. Det Særlige Styringsråd for Christiania, 1988-2004
 191. Søfartens fællesråd, 1949-1990
 192. Søsportens Sikkerhedsråd, 1967-.
 193. Teaterrådet, 1926-2003
 194. Det Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd, 1946-1973
 195. Teknikerrådet, 1987-?
 196. Teknologirådet, 1995-2011
 197. Tilsynsrådet for Dagspressens Finansieringsinstitut, 1970-2005?
 198. Tilsynsrådet for de Teknologiske Institutter, 1958-1973
 199. Tilsynsrådet for Statens Hulkort- og Automationsvæsen, 1958-1960
 200. Tilsynsrådet for Statens Pædagogiske Forsøgscenter, 1965-?
 201. Tilsynsrådet for Statens Seruminstitut, 1975-?
 202. Tilsynsrådet for Statens Sindssygehospitaler, 1909-1960
 203. Tilsynsrådet for Statshospitalerne, 1960-1975
 204. Toldrådet, 1908-1957
 205. Udbudsrådet, 2008-.
 206. Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne, 1993-.
 207. Uddannelsesrådet for ikke-faglærte Arbejdere, 1960-1993
 208. Uddannelsesrådet for Handels- og Kontorfagene, 1965-1982
 209. Udviklingspolitisk Råd, 2017-.
 210. Ulykkesforsikringsrådet, 1933-1973
 211. Undervisningsrådet for Det Kgl. Døvstummeinstitut, 1881-1979
 212. Ungeklimarådet, 2019-.
 213. Vareforsyningsrådet, 1940-1958
 214. Vejregelrådet, 1998-.
 215. Vejtransportrådet, 2002-.
 216. Det veterinære Sundhedsråd, 1851-.
 217. Det Veterinærmedicinske Råd, 2918-.
 218. Vildtforvaltningsrådets Reservatudvalg
 219. Voldgiftsrådet for Sygekasser og Læger
 220. Værnepligtsrådet
 221. De økonomiske råd
Arkiv: Rigsarkivet.
Se også: Byråd ; Danmark: Myndigheder ; Danmarks Frihedsråd ; Forbrugerrådet Tænk ; forældreråd ; inhabil, inhabilitet ; lobbyisme ; Nordisk Råd ; nævn ; Rigsråd ; styrelser ; stænderforsamlinger.

Litteratur

Erhvervslivet dominerer i regeringens udvalg. I: Arbejderen, 6. juli 2018.
Nævn og råd. / : Bent Christensen. G.E.C. Gad, 1958.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page