statsformer

En selvstændign nations forvaltningsmæssige ordning: statsmagt, statsapparat og statsfunktioner Statsformen kan være: adelsvælde: aristokrati, bureaukrati, centralisme ; demokrati, despoti, diktatur, enevælde, feudalisme ; junta, militærdiktatur, monarki, oligarki, republik, teknokrati eller teokrati.
I de fleste vestligt orienterede lande er regeringsformen eller styreformen, parlamentarisk demokrati i fredstid.
I krigstid tilsidesættes demokratiske hensyn gennem undtagelseslovgivning af militære hensyn.
Se også: Kvindestaten ; statsvidenskab.

Litteratur

Dante: Die Monarchia.
Statsvitenskabelig leksikon / red. Øyvind Østerud. - Oslo : Universitetsforlaget, 1997.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page