adel

Herremænd udnævnt af og i tjeneste hos konger og fyrster og kendes i alle konge- og kejserdømmer.
Adlen havde eneret til alle højere statsembeder så som rigsembeder, lensmænd og landsdommere og de kunne udskrive deres bønder til krigstjeneste.
Det var ikke adelens formelle hieraki eller rangorden der betød noget, det var størrelsen af dens godser, formue, indflydelse og forbindelser. I Danmark mistede adelen meget af sin magt med enevældens indførsel. I republikker er adelen afskaffet. Adelen registreres bl.a. i adelskalendre og anetavler.
Se også: Adelbonde ; Adelby ; Adelvej ; aristokrati ; baron ; baronessse ; brevadel ; de ; drot ; embedsadel ; fanejunker ; forlene ; greve ; grevinde ; herred ; hertug ; hertuginde ; hird ; jarl ; jorddrot ; junker ; kadet ; kammerherre ; kammerjunker ; komtesse ; len ; markgreve ; markis ; nåde ; len ; lensbaron ; lensgreve ; lord ; peer ; ridder ; riddervæsen ; samurai ; sir ; uradel ; van ; viscount ; von ; ædel.

Litteratur

Danske adelige Brevkister : Registraturer fra det 15.-17. Aarhundrede.
/ : udgivne for det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog af A. Thiset, 1897.
Adelsprosjektet: Litteratur om adelen 1660-1824.
- http://www.vigerust.net/adel/adel_litteratur1660.html
Adelsprosjektet: Manntall over adelen i Danmark og Norge 1655.
- http://www.vigerust.net/adel/adel1655_manntall.html
Danmarks Adels Aarbog : Register 1884-2002 : Fortegnelse over de i 1. - 96. årgang meddelte stamtavler og tilføjelser.
- http://www.genealogi.no/kilder/DAA/DAA-reg.htm
Fabritius, Albert: Danmarks Riges Adel : Dens Tilgang og Afgang 1536-1935 : En Studie i dansk Adelshistorie.
- København : Høst, 1946. - 186 s.
Grever, baroner og husmænd: Opgøret med de store danske godser 1919. / : John Erichsen & Ditlev Tamm. Gyldendal 2014.
Ladefoged, Hans: Danmarks adel.
- http://www.danmarksadel.dk/index.html
Svøbt i mår : dansk folkevisekultur 1550-1700 . / : redigeret af Flemming Lundgreen-Nielsen, Hanne Ruus C.A. Reitzel, 1999-2002. 4 bind.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page