Socialistisk Folkeparti ; SF

Partiet blev stiftet under den kolde krig i 1959 efter DKP's sprængning. Socialistisk Folkepartis udenrigspolitiske synspunkter sammenfattes i det principprogram som vedtages på partiets 3. kongres i 1963. Heri hedder det under overskriften: Aktiv neutralitet: “Danmarks bidrag til afspænding og forståelse må været brud med oprustnings- og oprustningspolitikken. Socialistisk Folkeparti går ind for at afruste vort land, både fordi et militært forsvar af Danmark er umuligt i atomtiden, og fordi ethvert bidrag til blokpolitikken forøger spændingen og dermed krigsfaren. En konsekvens af denne opfattelse er vort krav om, at Danmark frigører sig fra NATO. Deltog i Tværpolitisk fællesaktion for neutralitet 1969.
SF var tilsluttet kampagneorganisationen Samarbejdsudvalget mod NATO og deltog i kampagnen for at få Danmark udmeldt af NATO i 1970..
Deltager i det alternative sikkerhedspolitiske flertal.
SF stemmer mod forslag til folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak.
SF blev, ifølge PET-kommissionens beretning fra 2009, overvåget af Politiets Efterretningstjeneste under den kolde krig.
Partier et medlem af mindretalsregeringen Helle Thorning-Schmidt sammen med RV, og S, 2011-2014.
Blandt Socialistisk Folkepartis politikere kan nævnes Arne Hansen, Thomas Christensen, Pia Dam, Per Dich, Else Hammerich ; Mogens Fog, Arne Hansen, Arne Herløv Petersen, Andreas Jørgensen, Axel Larsen, Otto Mathiasen, Kai Moltke, Mads Nissen Styrk, Geert Petersen, Eigil Poulsen, Hanne Reintoft, Grete Stenbæk Jensen, Ebba Strange, Henning Sørensen, Villy Søvndal, Hanne Thanning Jacobsen, Jens Thoft, Gerda Vinding, Annette Vilhelmsen og Pelle Voigt. SF har udgivet eller udgiver tidsskrifterne: Folkesocialisten. Arkiv: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
Se også: Arbejdsgruppe for fred i Mellemøsten ; Danmark : Politiske partier.

Litteratur

Birk Olesen, Ole: SF bakker op om de danske soldaters tilstedeværelse i Irak. I: Berlingske Tidende, 05/10/2004.
Davidsen-Nielsen, Hans: Gamle SF'ere oprørte over koldkrigsrapport. I: Politikken, 08/14/2005.
Lehmann, Christensen: Søvndal: SF er ikke et pacifistisk parti. I: Information, 03/19/2001.
Møller, Morten: Mogens Fog : En biografi. Gyldendal, 2009. - 490+335 s.
Retfærdig retning for Danmark: Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. / : Mette Frederiksen et al. Christiansborg, 25. juni 2019.
Thobo-Carlsen, Jesper: SF vil afskaffe forsvarsforbehold. I: Berlingske Tidende, 10/27/2003.
SF færdig med forsvarsforlig. / : Kim Kristensen. I: Information, 10. juni 2016.
SF, krisen og forsvaret: SF ser forsvaret som en offentlig arbejdsplads med uddannelse og attraktive job. Derfor skal kasernerne ligge der, hvor de gør størst gavn i forhold til arbejdspladser og beliggenhed / Geo Horn, SF-Aalborg Lagt på information.dk 22. december 2011 kl. 20:00. Bragt i den trykte udgave 23. december 2011 på side 25 i 1. sektion.
Tholl, Sofie: Endnu et af SF's politiske skred. I: Information, 03/19/2001.
SF: Nationalbanken og Finanstilsynet skal føre tilsyn med klimarisici : Klimaforandringerne er en tikkende bombe under dansk økonomi. Derfor skal Nationalbanken og Finanstilsynet føre tilsyn med de klimarelaterede finansielle risici, mener SF. / : Sebastian Gjerding, Martin Bahn. I: Information, 4. juni 2019. Wilhjelm, Preben: Fra min tid. Gyldendal, 2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page