Danmarks Kommunistiske Parti ; DKP

Dansk  politisk parti startet i 1919 som Venstresocialisterne. Kaldet Danmarks kommunistiske Føderation og Enhedspartiet (sektion af 3. internationale) i begyndelsen af 1920'erne.
Ungdomsafdeling: Danmarks Kommunistiske Ungdom.
Folketingsrepræsentation fra 1932. Forbudt under besættelsen, 1941-1945. Illigaliteten førte til væbnet modstand og sabotage i organisationer som KOPA og BOPA mod den tyske besættelsesmagt og danske værnemagere.
Modstander af Danmarks medlemskab af NATO i 1949 og modstander af NATO under den kolde krig og fremefter, hvor partiet og dets medlemmer overvåges af Firmaet og Politiets Efterretningstjeneste og udsættes af berufverbot af forsvarsministeriet.
Deltog i Tværpolitisk fællesaktion for neutralitet 1969.
DKP splittes i 1956 under opgøret med stalinismen, hvilket fører til dannelsen af SF.
DKP var tilsluttet kampagneorganisationen Samarbejdsudvalget mod NATO og deltog i kampagnen for at få Danmark udmeldt af NATO i 1970.
DKP støttede Kvindefredslejren ved Ravnstrup. fra 1989 del af Enhedslisten.
Blandt DKPs medlemmer kan nævnes Kjeld Abell, Martin Andersen Nexø, Dagmar Andreasen, Herluf Bidstrup, Robert Broby Johansen, Ditte Cederstrand, Villy Fuglsang, Mogens Fog, Otto Gelsted, Villum Hansen, Peter Henning (fra 1990), Børge Houmann, Alfred Jensen, Richard Jensen, Kurt Jonas, Axel Larsen, Hans Kirk, Gelius Lund, Carl Madsen, Kai Moltke, Marie Nielsen, Ib Nørlund, Geert Petersen, Eigil Poulsen, Carl Scharnberg, Hans Scherfig, Anker Schjerning, Aage Staffe, Henrik Stamer Hedin, Erik Stinus (til 1957), Thøger Thøgersen og Gerda Vinding.
DKP udgav aviserne Arbejder-Bladet 1921-1941, Land & Folk 1945-1990? og tidsskriftet Tiden 1932-.
Arkiv: Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.
Se også: Arbejdsgruppe for fred i Mellemøsten ; Centralkommissionen for tyske Emgiranter ; Danmarks Demokratiske Kvindeforbund ; Kommunistisk Arbejderparti KAP) ; Fagoppositionens Sammenslutning ; Fredens Tilhængere i Danmark ; fredsduer ; Fælleskurs Klubben ; Komitern ; Kommunistisk Forbund ; Monde ; Oktoberkoret ; 1937-Kommiteen for tyske Emigranter ; Røde Hjælp ; Samarbejdskommiteen for fred og sikkerhed ; Socialistisk Arbejderparti.

Litteratur

Dahlin, Ulrik: Ældgamle kommunistrapporter kan skade PET. I: Information, 11/16/2010.
Danmarks Kommunistiske Parti 1918-1941 / Jørgen Bloch Poulsen ; Morten Thing. 1979. - ISBN 87-85186-54-6
Danmarks Kommunistiske Ungdom: Krig eller fred? : Idekatalog om fredskampen. DKU, 1980. - 19 s.
Egne veje : erindringer. / : Ove Nathan. Munksgaard/Rosinante, 1998.
Hvem er Nielsen? En fortælling om kommunisten og modstandslederen Børge Houmann. / : Morten Møller. Gyldendal, 2012.
Jacobsen, Kurt: Moskva som medspiller : DKPs gennembrud og Aksel Larsens vej til Folketinget. 1987. - ISBN 87-579-0369-7
Jensen, Karl V.: Udviklingen i den revolutionære Bevægelse i Danmark : Et Kampskrift om Kensgerninger der Taler.
- København : DKP, 1922. - 40 s.
Myter og nuancer om DKP 1939-41 / Lars Jepsen ; Thomas Bindesbøll Larsen. I: Informations kronik, 02/09/2004.
Møller, Morten: Mogens Fog : En biografi. Gyldendal, 2009. - 490+335 s.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page