undtagelseslovgivning ; undtagelsestilstand

Lovgivning om; militærets overtagelse af den udøvende og lovgivende magt i en stat, hvorved civile  myndigheder, demokrati og menneskerettigheder tilsidesættes; eksempelvis den tyske undtagelseslovgivning i Danmark i august 1943.
Graden af undtagelsestilstand kan variere. Et aktuelt eksempel på undtagelseslovgivning er Lov om forsvarets organisation mv., 2001, § 17 stk 1, hvorefter forsvarsministeren 'under krig eller andre ekstraordinære forhold' kan "uden retskendelse træffe foranstaltninger som omhandels i grundlovens § 72 overfor telefonsamtaler, postforsendelser og anden kommunikation".
Der er erklæret undtagelsestilstand i USA i 1812, 1863, 1892, 1906, 1914, 1934, 1941, og 2005.
De væsentligste årsager til undtagelsestilstandene i USA er krigsdeltagelse, strejker og naturkatastrofer.
Se også Færdselsforbud ; kup ; militærdiktatur ; militærregering ; politistat ; provisorie ; spærretid ; totalforsvar.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page