sogn

Kirkelig, gegorafisk inddeling; et område, hvis befolkning søger til den samme kirkebygning.
Af flere sogne dannes et pastorat. Pastoratinddelingen blev grundlaget for kommunerens oprettelse i 1803.
Se også: Domsogn ; herred ; lokalhistorie ; lægdsruller ; pastor ; sognepræst ; sogneryttere ; sogneråd. ; De samvirkende sognerådsforeninger i Danmark.

Litteratur

Opgaver i sogn, provsti og stift. / : Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur. Sammenfatning. / : Kirkeministeriet 2006; Betænkning 1477)
Præst og administrator : sognepræstens funktioner i lokalforvaltningen på landet fra 1800 til 1841.
/ : Erik Nørr. Rigsarkivet, G. E. C. Gad, 1981.
Afhandling om præsterne, skolen og fattigvæsnet i perioden.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page