ungdom

Personligheder mellem 13 og 25 år.
Se også: Børn ; Børn og unge mod militær ; Dansk Ungdoms Fællesråd ; Demokratisk Ungdomsverdensforbund / World Federation of Democratic Youth (WFDY) ; Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen ; Direktoratet for Ungdomsundervisningen ; efterværge ; etnisk ung ; ikke-arbejdsmarkedsparate ; The International Award for Young People ; kriminel lavalder ; Landsnævnet for Børne og Ungdomsforsorg ; Next Stop Nevada ; novice ; Nørrebro ungdomsfredsgruppe ; Rød Ungdom ; Sammenslutningen af unge med handicap ; sociale anbringelser ; teenager ; Ungdom mot Atomvåpen, Norge ; Ungdomsboligrådet Unge for Fred ; Ungdommens Fredsforbund ; Ungdommens Fredsudvalg ; Ungdomsforeningen Pax ; ungdomsarbejdsløshed ; Ungdomskommissionen ; Ungdomskomitéen mod tysk genoprustning ; ungdomskriminalitet ; ungdomspålæg ; Ungdomsringen (sammenslutningen af ungdomsklubber) ; ungdomsruller ; ungdomsuddannelser ; ungdomsårgange ; Ungeklimarådet ; Vesterbro Ungdomsgård.

Litteratur

Unge vil tale klima med de voksne, før de sætter deres kryds.
Overskrift online.
»Bøf eller barnebarn, far« : Børn kan få deres forældre til at blive mere klimabevidste, viser ny forskning. Det er også erfaringen hos tre klimaengagerede 9. klassespiger, som sammen med valgkampagnen Stemsammen.dk opfordrer voksne til at tale med de unge om klimaet, inden de stemmer. / : Lise Richter. I: Information, 25. maj 2019.
Dahlin, Ulrik: Støjbjerg forholt Folketinget oplysninger. I: Information, 08/17/2010.
Leder: Ungdomsoprøret. I: Information, 14. marts 2019.
Skolebørn går forrest i enestående klimaprotester. / : Anddrea Dragsdahl. I: Information, 14. marts 2019.
Ungdomskommissionen: Den danske ungdom: en statistisk undersøgelse foretaget af ungdomskommissionen, 1951
I kommissoriet for ungdomskommissionen blev det pålagt kommissionen „at foretage de fornødne undersøgelser af ungdommens særlige problemer og behov og på grundlag heraf fremsætte egnede forslag". Den meget følelige mangel på pålideligt statistisk materiale til belysning af ungdommens forhold gjorde det nødvendigt for kommissionen at tage initiativet til en række statistiske undersøgelser, som dels er blevet foretaget af kommissionen selv, dels under medvirken af denne. Det drejer sig bl. a. om undersøgelser over:
1. den 15—24-årige ungdoms forhold i almindelighed, 1946 (ungdomsenqueten),
2. ungdomsforeningernes virksomhed, 1945—46 (foreningsenqueten),
3. gymnasiasternes sociale forhold m. v., 1946 (gymnasieenqueten),
4. studenternes sociale forhold, 1947 (studenterenqueten),
5. forsamlingshusenes indretning og udnyttelse, 1947 (forsamlingshusundersøgelsen),
6. børneværnsklientellet, socialt og psykiatrisk belyst, 1948—49 (børneværnsundersøgelsen).
Leder: De kriminelle børn. I: Arbejderen, 3. juli 2018.
Leder: Lyt dog til de unge. I: Information, 21. januar 2019.
Leder: Ulighed mellem generationer. I: Information, 18. juni 2018.
Unges kamp for våbenkontrol er nået helt ud i USA's ærkekonservative bagland : Efter massedrabet på et gymnasium i Florida i februar er en national bevægelse af skoleelever vokset frem. Den planlægger at få en ny generation af vælgere til at stemme på tilhængere af øget kontrol med våbensalg ved midtvejsvalget til Kongressen i november. Også i konservative delstater er unge begyndt at tage et opgør med våbenkulturen. / : Martin Burcharth. I: Information, 15. juni 2018.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page