Ungdomsboligrådet

Aktuelt råd oprettet 1977 under: Boligministeriet.
Nu under: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.
Forsat fra: Kollegierådet.
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v., 2019.
Almenboligloven § 170:
Transport-, bygnings- og boligministeren nedsætter et ungdomsboligråd med repræsentanter for ungdommen, kommunerne, de almene boligorganisationer, uddannelsesinstitutionernes ledelse og andre parter med tilknytning til området efter ministerens nærmere bestemmelse. Ungdomsboligrådet er rådgivende for transport-, bygnings- og boligministeren i spørgsmål om ungdommens boligforhold.
Se også: Bolig ; bolignød.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page