vandløb

Vands rinden, strømmen bort eller af sted, eksempelvis i form af: bække ; floder ; flodsystemer, kanaler, kildevæld og åer.
Vandløb kan rammes af iltsvind under varme temperaturforhold.
Miljøstyrelsen registrerer iltsvind i danske fjorde, kystvande og åbne havområder.
Hvert år i slutningen af august, september, oktober og november udkommer en iltsvindsrapport baseret på data fra Miljøstyrelsens overvågning samt data fra svenske og tyske myndigheder. Rapporterne udarbejdes i samarbejde med DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi og Aarhus Universi
Se også: Dæmning ; sluse ; vådområder

Litteratur

Hansen, J.W. (red.) 2018: Marine områder 2016. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 140 s. ; Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 253
- http://dce2.au.dk/pub/SR253.pdf
Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2017: Rapporteringsperiode: 26. oktober – 22. november Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 1. december 2017 Jens Würgler Hansen et al Institut for Bioscience, Aarhus Universitet. International Network of Basin Organizations / Det internationale netværk af flodbassin organisationer
- http://www.inbo-news.org/spip.php?sommaire⟨=en


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page