ytringsfrihed

Del af borgerlige frihedsrettigheder og menneskerettigheder som bl.a. omfatter retten til at ytre sig i medier og privat korrespondance samt retten til viden. Begrænses under militarisme af censur, autodafe og af mundkurve.
Censur frem til og med første verdenskrig er registreret af den amerikanske advokat Theodore Schroeder (1864-1853) i the Free Speech Bibliography.
Se også: Article 19 ; Committee to Project Journalists ; dialog ; foreningsdanmark ; the Free Speech League ; freeom of information ; forvaltningsret ; FAIFE - Free Acces to Information and Freedom of Expression ; freemuse ; informationsfrihed ; International Federation of Journalists ; the International Freedom of Expression eXchange network (IFEX) ; International PEN ; Justitsministeriet ; the National Classification Management Society ; ombudsmanden ; Ossietzky-prisen ; pressefrihed ; Pressenævnet ; Reporters Sans Frontiers ; Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret 2006 .

Litteratur

EU vil overvåge foreninger. I: Arbejderen, 09/08/2005.
European Commission, Directorate-General Justice, Freedom and Security, Directorate D : Internal security and criminal justiceUnit D2 : Combating economic, financial and cyber crime: Draft Recommendations to Member States Regarding a Code of Conduct for Non-Profit Organisations to Promote Transparency and Accountability Best Practices. Brussels, 22nd July 2005
Gleerup, Inge: Terror får EU til at anbefale overvågning af foreninger. Resonans, 2005:14. 05.09.2005.
Hermann, Henrik: Ja til ytringsfrihed, ned til overvågning. I: Bibliotekspressen, 2004:10 s. 268-270.
Juelstorp, Søren: Den københavnske intelligens og ytringsfriheden i midten af 1830'erne. I: Historisk Tidsskrift, 1993:2 s. 340-366.
Justitsministeriet: Betænkning fra Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret. Betænkning nr. 1472, 2006.
'Regeringen anmodede i juni 2004 det udvalg, der med professor, dr. jur. Jens Peter Christensen som formand blev nedsat i 2003 med henblik på at behandle visse spørgsmål om embedsmænds rådgivning og bistand, om at behandle en række spørgsmål om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret. Udvalget - der har ændret betegnelse til Udvalget om offentligt ansattes ytrings-frihed og meddeleret - afgiver hermed betænkning. Betænkningen beskriver de gældende regler om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret. Betænkningen behandler herefter spørgsmålet om behovet for en yderligere lovfæstelse af of-fentligt ansattes ret til at ytre sig samt behovet for initiativer med henblik på at fremme offentligt ansattes deltagelse i den offentlige debat. Betænkningen behandler endvidere spørgsmålet om behovet for at indføre nye regler i lovgivningen om offentligt ansattes meddeleret.
Justitsministeriet: Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. 2006. - 10 s.
Leder: Foreningsterror. I: Information, 09/09/2005.
MEN: Ytringsfrihedens historie i Danmark. / : Frederik Stjernfelt, Jacob Mchangama. Gyldendal. 2016.
Når ord ikke er nok. I: Information, 02/04/2006.
Seidelin, Michael: Ytringsfrihed. I: Politiken, 07/17/2003.
Schroeder, Theodore Albert: Free speech bibliography : including every discovered attitude toward the problem covering every method of transmitting ideas and of abridging their promulgation upon every subject-matter.
- New York : H.W. Wilson ; London : Grafton & Co., 1922. - 268 s.
- http://archive.org/details/freespeechbiblio00schrrich
I. Before 1800 -- II. General discussions -- III. Alien and sedition laws of 1798 -- IV. Economic motive -- V. Person motive -- VI. Religious motive -- VII. Sedition -- VIII. Sex motive -- IX. War motive -- X. Suppressed publications -- Index
Svendsen, Jacob: Forflyttelse skaber tvivl om ytringsfriheden i forsvaret. I: Politiken, 07/05/208.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page