zone

Græsk: Bælte på jorden; nu afgrænset område, eksempelvis i politik: Norden som atomvåbenfri zone og i hydrologi dybdehavenes tusmørkezone.
Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud), 2017
Se også: Byzone ; demilitariseret zone ; eksklusiv økonomisk zone ; eurozonen ; farezone ; flyveforbudszone / no-fly zone ; fredszone ; gråzone ; jordskælvszone ; klimazone ; konfliktzone ; krigszone ; luftforsvarsidentifikationszone ; randzone ; riftzone ; ; sikkerhedszone ; tilstødende zone.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page